โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะนาว มาทำการตรวจ ATK ทั้งเด็กและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด