“นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร”

88 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร”

Pibhop Dhongchai

4 กุมภาพันธ์ 2565

 

ป้ายใหญ่ ขึ้นใหม่ ที่สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ รณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือ ในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก กับรถเข็นนิทานเพื่อหอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือกันน้อยไม่มีนิสัยรักการอ่านจนโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นนิสิตนักศึกษา

         จึงนำคำของ อาจารย์ศิลป พีระศรี ที่บอกกับนักเรียนจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ว่า

“นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร”

โดยมีภาพ”เข้ม เย็นยิ่ง” ในวัยสองขวบ กำลังพลิกหนังสือดู หน้าต่อหน้า ในงานค่ายตู้หนังสือในบ้านเด็ก ที่เป็นภาพน่ารัก แสดงความรู้สึกสนใจหนังสือมาก

เข้ม สนใจอะไรในหนังสือ ?