โครงการตู้หนังสือ  
  ในกุฏิพระและวัด  
 

 ๓. ตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด 

     วัดถือเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กยากจนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งการฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรม แหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่สำคัญคือหนังสือ แต่วัดชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร ยังมีความขาดแคลน หนังสือที่มีก็จะเป็นหนังสือเก่าๆ หรือหนังสือวิชาการเรียนทั่วไป

     การมีหนังสือธรรมะที่หลากหลายให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีไว้อ่าน เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ถึงพร้อมในด้านปริยัติ เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรผู้เหล่ากอแห่งสมณะ ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตน บ่มเพาะความรู้ เพราะการอ่านทำให้เหมือนกับว่าได้ใกล้ชิดกับปราชญ์ผู้รู้ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ผ่านตัวหนังสือ การอ่านหนังสือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนดังการอ่านคือการปฏิบัติธรรมสร้างเสริมปุญญาบารมีให้กับตนเองในส่วนหนึ่งได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างบทบาทพระสงฆ์และสามเณรในชนบท ด้านความรู้ด้านธรรมะและวิชาทางโลกให้มีความพร้อมที่จะสนองศรัทธาของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้

การดำเนินการ

ดำเนินงานจัดหาหนังสือแนวธรรมะที่หลากหลาย ถวายใส่ตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด ให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ให้สามเณรได้เรียนรู้ธรรมะจากหนังสือศาสนาทั่วไป ที่เป็นองค์ความรู้จากพระนักคิดผู้ปฏิบัติดี ที่ถ่ายทอดความคิดผ่านตัวหนังสือ และพระสงฆ์ผู้เป็นกัลยาณมิตรคอยชี้แนะการอ่านให้กับสามเณรด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

  

รายละเอียดตู้หนังสือในกุฏิพระและวัด

 
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้