เราพูดถึงการเรียนรู้กันอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้งที่บอกว่า การเรียนในห้องเรียนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยสร้างการเรียนรู้ที่ดีเท่าไรนัก เพราะเน้นการเรียนท่องจำจากตำรา ขาดการฝึกปฏิบัติที่กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตร ที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเย็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

7 ปีที่แล้ว ครูสาวจากสุรินทร์ พรรณวิภา โซลเบิร์ก บินลัดฟ้า ไปสร้างครอบครัวที่นอร์เวย์ ปัจจุบันเธอคือครูผู้ช่วยปฐมวัย ในศูนย์เด็กเล็ก ในเมืองที่ชื่อโซลเบิร์กเอลวา

เมื่อคืนก่อนฉันไปฟังดร. เทมเพิล แกรนดิน พูด ฉันรู้ว่ามันจะเยินโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะได้ยินมุมมองของเธอเกี่ยวกับออทิสติก และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอพูดในช่วงเวลาสั้น ๆ