Responsive image

โดย ยายแอ๊ว
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔


เป้าหมายของการพัฒนาเด็ก

ทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ประชากรหมู่บ้านเด็ก ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จะร่วมกันพัฒนาชุมชนเสมอมา โดยกำหนดงานหมุนเวียนไปตามความจำเป็น

การเตรียมแปลงของเรา ต้องอาศัย ปุ๋ยมูลสัตว์ และอินทรีย์สาร จะทำให้ดินร่วนซุย รากพืชจะชอนไชหาอาหารได้ไกล นั่นหมายความว่า คุณค่าทางอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ กากใย จะสมบูรณ์ และดีต่อร่างกาย

กายแข็งแรง สมองได้เติบโตตามวัย รู้จักแยกแยะผิดถูก ได้ความรักเต็มที่ ความสัมพันธ์ในสังคม จะเกิดสันติ นี่คือเป้าหมายของการพัฒนาเด็ก

วันนี้เราจึงไปขนมูลวัวมาทำปุ๋ยเตรียมดินอย่างแข็งขัน รักนะเด็กๆ

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image


Responsive imageบทความเพิ่มเติม

สี่โมงเย็นแล้ว..พวกหนูขอลงเล่นน้ำ วันที่ฝนตก..เด็กๆ มาเก็บหอยกัน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก "เกษตร" ทางเลือกหรือทางรอด ผักกับการเรียนรู้ของเด็ก โรงเห็ดของหนู


ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ได้ที่
บัญชี "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 713-1-42718-7

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนและติดต่อมาที่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 08-9410-4427, 08-9410-4429
หรือที่ Line ID : mbd-ffc

Responsive image