Responsive image

โดย ครูหมู่บ้านเด็ก
ชินดนัย ถ่ายภาพ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์จำเป็นแค่ไหนสำหรับเด็ก เด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เป็นวันแห่งความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าเด็กเป็นรากฐานของมนุษย์ โดยเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อมมากมาย พัฒนาการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตอนโตสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูและการปลูกฝัง การอบรมสั่งสอนหรือการจัดการศึกษา

Responsive image

Responsive image

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

งานวันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้แบบบูรณาการในแนวทางของการศึกษาทางเลือก ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์เกิดความคิดรวบยอด เรียนรู้ผ่านรูปธรรมไปสู่นามธรรม โดยการลงมือปฏิบัติจริงเมื่อนักเรียนพบปัญหาและคิดแก้ไขปัญหาโดยใช้ 5 ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะได้ใช้การคิดหาเหตุผลผ่านฐานกิจกรรม ทั้ง 10 ฐาน ได้แก่
1.กิจกรรม science show มีภูเขาไฟจำลอง ลิฟเทียน การแยกชั้น การยกยกกระดาษโดยแก้ว น้ำหายไปไหนและการเกิดไฟ
2.กิจกรรมโยนไข่ไม่ให้แตก
3.กิจกรรมสีเต้นระบำ
4.การเปลี่ยนสีของน้ำ และการวัดค่าpHในอาหาร
5.กิจกรรมการสร้างสะพานจากหลอด
6.การทำจรวดจากกระดาษ
7.ส่องกล้องจุลทัศน์
8.ลูกโป่งสวรรค์
9.ไอติมโบราณ
10.การต่อโมเดล และการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิล

ภาพกิจกรรมทั้ง 10 ฐาน

ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ แม้ไม่ได้พาเด็กไปชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์คเหมือนดังปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากเกิดโรคระบาด ครูและแม่ๆ ในโรงเรียนในหมู่บ้านเด็ก แต่ละท่านจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตระหนักถึงการเรียนรู้ที่ไม่ให้หยุดเรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์เราสะดวกสะบายขึ้นจนถึงทุกวันนี้


บทความเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2564 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาช่วงโควิด-19 ครัวเบเกอรี่เปิดรับออเดอร์จ้า^^ กิจกรรมวันหยุดน้องๆ ทำอะไรสนุกๆ กันเอ่ย


ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ได้ที่
บัญชี "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 713-1-42718-7

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนและติดต่อมาที่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 08-9410-4427, 08-9410-4429
หรือที่ Line ID : mbd-ffc

Responsive image