Responsive image

โดย ปู รถเข็น : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔


ส่งต่อความห่วงใย

จาก โครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก ร่วมกับ โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี ได้บริจาคสิ่งของไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีเด็กติดเชื้อ และจัด "กล่องปันอ่าน ส่งต่อความห่วงใย" ไปตามศูนย์พักคอยที่มีเด็กได้รับผลกระทบอีกหลายแห่ง

ส่งต่อความห่วงใย จากโครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก ปัจจุบันข้อมูลผู้ติดเชื้อจาก โรคระบาดโควิท-19 ที่มีจำนวนมากขึ้น โดยในกลุ่มนี้มีเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ที่ต้องเข้ารับการกักตัวตามระบบ นอกจากของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ระยะเวลา 14 วันที่ต้องอยู่ในห้องนาน ๆ หนังสือจึงเป็นเพื่อนคลายเหงา คอยเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย

ปัจจุบันทาง โครงการรถเข็นนิทาน ร่วมกับ โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี ได้บริจาคสิ่งของไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเด็กติดเชื้อ จำนวน 2 แห่ง
1. ศูนย์สุขภาวะสร้างสุขเขตดุสิต(เกียกกาย) รับเฉพาะเด็กติดเชื้อ
2. ศูนย์สาธารณสุข 47 เขตภาษีเจริญ มีเด็กและครอบครัวกักตัวในชุมชน 50 ราย

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

หนังสือนิทานที่ได้มอบให้กับทางศูนย์ทั้งสองแห่ง


บทความเพิ่มเติม

จากมือเรา…ถึงมือน้อง


ทางโครงการรถเข็นนิทาน ยังดำเนินการจัด "กล่องปันอ่าน ส่งต่อความห่วงใย"
ไปตามศูนย์พักคอยที่มีเด็กได้รับผลกระทบอีกหลายแห่ง
ท่านสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการได้ที่
บัญชี "มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114
เลขที่บัญชี 115-2-14733-0

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนหรือติดต่อมาที่
โครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel. 083-161-6492 คุณปู , 02-814-1481-7
facebook : rodkennitan Line ID : @ffcthailand email : rodkennitan@gmail.com

Responsive image