Responsive image

โดย Pibhop Dhongchai
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔


ลงปลาดุกในฟาร์มเกษตรหมู่บ้านเด็ก

วันนี้ที่ฟาร์มเกษตรหมู่บ้านเด็ก ได้ลงปลาดุก จำนวน 9,000 ตัว ลงในบ่ออนุบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเด็กๆชั้น ป.4-ป.6 ให้ความสนใจในการปล่อยปลาลงบ่อเพื่อพวกเขาจะมาดูแลต่อไป

อีก 3 เดือน หมู่บ้านเด็กจะมีอาหารเพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากผักต่างๆ เห็ดในโรงเพาะเห็ด ไก่ในโรงเลี้ยงไก่ใหม่ กบก็กำลังมาเลี้ยงในบ่อ

เมื่อวันเสาร์เด็กผู้ใหญ่ลงจับปลาในแควใหญ่ ได้มา 13 กก.

ไวรัสโควิด บังคับให้เรากักตัวในหมู่บ้านเด็ก เลยต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้

นอกจากพึ่งอาหารวันเกิด ที่มีแขกนำมาเลี้ยงกลางวันทุกมื้อแล้ว เราก็ต้องมีวัตถุดิบ คือผลผลิคการเกษตรต่างๆ ให้แขกทำอาหารเลี้ยงอาหารเด็กๆด้วย

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image


บทความเพิ่มเติม

รอบแรก ผลผลิตที่เด็กๆ ช่วยกันเพาะเห็ด "เกษตร" ทางเลือกหรือทางรอด โปรตีนเกษตรแหล่งโปรตีนทำง่ายจากธัญพืช เพาะ"เห็ดฟาง"ปลูก"ข้าวเหนียว"ของหนู น้อง ป.6 มาปรุงเมนูเด็ดจากต้นอ่อนทานตะวัน เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กๆ


ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ได้ที่
บัญชี "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 713-1-42718-7

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนและติดต่อมาที่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 08-9410-4427, 08-9410-4429
หรือที่ Line ID : mbd-ffc

Responsive image