Responsive image

โดย ครูนิกา
๗ สิงหาคม ๒๕๖๔


"เกษตร" ทางเลือกหรือทางรอด

เกษตรไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด นานแล้วที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก การพึ่งพาตนเอง

ปัจจุบันไวรัสโควิด -19 โจมตีโลก ผู้คนได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียม

โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ได้ด้วยความเมตตา กรุณา ของผู้ใหญ่ใจดี แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำให้ยอดบริจาคลดลงทุกด้าน

สิ่งหนึ่งที่เด็กเล็กๆ อย่างพวกเรา ป.2 ป.3 จะทำได้ก็คือ พยายามช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือด้วยการช่วยครูทำเกษตร เพาะเห็ดต่างๆ เพื่อความอยู่รอด แม้มือน้อยๆ ที่ควรจับขนม ผลไม้ มือน้อย ๆ ที่ควรจับดินสอ จับสี ตัวเล็กๆ แก้มป่อง ตาโตๆ ที่ควรอยู่ในห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อพัฒนาสมอง แต่จำเป็นต้องจับจอบ จับมีดเพื่อทำในสิ่งที่จำเป็นกว่า

มาวันนี้เด็กๆ ป.2 กับ ป.3 มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนกิจกรรมในห้องเรียนมาเป็นกิจกรรมในสวนเกษตร ด้วยการเพาะเห็ดต่างๆ เช่น เห็ดฟาง พวกเรามือใหม่ ลองเพาะเห็ดฟางในตะกร้ากัน 10 ตะกร้า ตอนนี้ก็รอวันเปิดดอก เห็ดนางฟ้า เรามีโรงเห็ดแล้วเหลือแต่รอก้อนเห็ดว่าเมื่อไหร่จะมาถึง

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ระหว่างรอพวกเราทั้งครูและนักเรียนก็ไม่นิ่งดูดาย เราผสมดินสำหรับการเพาะปลูก และเราเพาะสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เราเพาะผักกาดขาว พริก มะเขือ และดอกไม้ ต่างๆ

เราหวังที่จะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ เราหวังที่จะทำเกษตรแบบพอเพียงให้เพียงพอ เราหวังที่จะทำเกษตรทางเลือกให้เป็นทางรอด เพื่อเด็กและสมาชิกในหมู่บ้านเด็กร่วม 200 กว่าชีวิต

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

อยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่สนใจ และ ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของพวกเราเสมอมา


บทความเพิ่มเติม

เด็กๆ ช่วยกันเพาะเห็ดทำอาหารกันเองยุคโควิด-19 กำลังใจจากเด็กๆ หมู่บ้านเด็ก เพาะ"เห็ดฟาง"ปลูก"ข้าวเหนียว"ของหนู เด็กๆ ช่วยกันทำบ่อกบ บ่ออนุบาลปลา โรงเห็ดของหนู


ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ได้ที่
บัญชี "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 713-1-42718-7

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนและติดต่อมาที่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 08-9410-4427, 08-9410-4429
หรือที่ Line ID : mbd-ffc

Responsive image