กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

Responsive image

โดย ครูหมู่บ้านเด็ก
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี สำหรับปีนี้ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กได้มีการจัดกิจกรรมระลึกถึงภาษาไทยของเราด้วยเหมือนกัน เพื่อกระตุ้นและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

Responsive image

ในวันนี้ เด็กๆ และคุณครู จะแต่งชุดไทย มาร่วมงานกัน น่ารักทั้งคุณครูและเด็กๆ เลยทีเดียว ภายในงานมีกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น

ฐานสุภาษิตคำพังเพย

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐานการละเล่นของเด็กไทย

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐานพจนาณุกรมไทย

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐานขนมไทยๆ

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐานระบายสีตัวละครในวรรณคดี

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐานคัดลายมือ

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐานบิงโกภาษาไทย ร้องเพลง

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

ฐาน ไหใบ้คำ

Responsive image

กิจกรรมวันภาษาไทยวันนี้ เด็กได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความภูมิใจในตนเองทำให้ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมครบฐานการเรียนรู้


ร่วมสนับสนุนให้เด็กๆได้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง ตามวัย ได้ที่
บัญชี "โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 713-1-42718-7

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนและติดต่อมาที่
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เลขที่ 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 08-9410-4427, 08-9410-4429
หรือที่ Line ID : mbd-ffc

Responsive image