มาลัยธรรมชาติกับกล้ามเนื้อเล็ก

Responsive image

ครูปู : บทความ
ครูนาย : ถ่ายภาพ
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

มาลัยธรรมชาติกับกล้ามเนื้อเล็ก (Fine-Motor Development)

เช้านี้ห้องเรียนครูปู ครูนายพักการออกกำลังกายโดยการวิ่งมาเป็น “กิจกรรมร้อยมาลัยธรรมชาติ” ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เด็กๆคุ้นเคยและพบเห็นในโรงเรียนของเราเป็นประจำ คือ ดอกพิกุลและดอกแก้ว

เริ่มต้นจากเด็กๆไปหาแกนที่ใช้ร้อยดอกไม้ก็คือ ดอกหญ้าตีนกา ที่หาได้ในสนามหญ้าหลังบ้าน เมื่อได้แกนที่ใช้ร้อยดอกไม้มาได้แล้วเด็กๆก็เริ่มเดินหาดอกพิกุล ดอกแก้วที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้น ค่อยๆบรรจงร้อยดอกไม้ลงไปทีละดอกๆจนเต็มแกนดอกหญ้าตีนกา บางคนร้อยดอกพิกุลเสร็จแล้วก็ร้อยดอกแก้วต่ออีก กิจกรรมนี้ใช้เวลาทำอยู่ประมาณ15 นาที เด็กๆก็เริ่มร้อยกันเสร็จ....

Responsive image

จากกิจกรรมเล็กๆแต่ก็เป็นกิจกรรมสำหรับพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก (Fine-Motor Development Activities) ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กันดี

Responsive image

เด็กในแต่ละช่วงอายุมักมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งพัฒนาการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย โดยสังเกตได้จากการเจริญเติบโตของร่างกายอันได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นและยังครอบคลุมไปถึง

1. การเจริญเติบโตทางกายภาพ (Physical Growth)

2. วุฒิภาวะ (Maturation)

3. ประสาทสัมผัสและการรับรู้ (Sensation and Perception)

4. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใหญ่ (Gross Motor)

5. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็ก (Fine Motor)

ดังนั้นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างประสานสัมพันธ์ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กเป็นพัฒนาการที่เป็นพื้นฐานของการเขียน ครูและผู้ปกครองส่วนมากมักผลักดันเด็กให้ฝึกเขียนในขณะที่เด็กยังไม่พร้อม กล้ามเนื้อเล็กยังไม่พัฒนา ทำให้เด็กไม่มีความสุข และไม่สนุกกับการเขียน

การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญอย่างไร?

1. สำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขน

2. สำคัญต่อการพัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อเด็กได้เคลื่อนไหว สมองของคนเราก็จะทำงานไปพร้อมๆกัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของเด็ก และในทางตรงกันข้าม เด็กที่ไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย สุดท้ายกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เช่น การปั้นดินน้ำมัน/ดินเหนียว/แป้งโดว์ การพับ/ฉีกกระดาษ การร้อยลูกปัด ต่อบล็อก ตอกตะปู ติดกระดุม จับช้อน-ส้อม และอื่นๆอีกมากมาย


เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กๆ วัยอนุบาลได้ที่
บัญชี "มูลนิธิเด็ก"
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
เลขที่บัญชี 261-2-84481-2

***ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้***

ท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนหรือติดต่อมาที่
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
Tel. 094-975-4796 , 02-814-1483 ต่อ 312 คุณวัน
หรือที่ Line ID : mbds.ffc

Responsive image

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในความดูแลเป็นอย่างสูง