รายงานภาพรวมมอบถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิด-19

Responsive image

โดย ศิวพร ถิระวันธุ์ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔


การมอบถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิด-19

โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี - kidsdee มูลนิธิเด็กได้ดำเนินการจัดหาถุงปันน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ทั้งการติดเชื้อ และผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน ลดค่าจ้าง หยุดการขายของ ปิดตลาด ต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน ผลกระทบด้านจิตใจ ความเครียด วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดีได้ส่งมอบถุงปันน้ำใจฯ 2 ครั้ง ในวันที่ 28 มกราคม 2564 และ 12 มีนาคม 2654 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุติธโรอุทิศกรุงเทพมหานคร และประธานชุมชนหนองแขมรับมอบไปส่งต่อให้ชาวชุมชนตลาดหนองแขม ชุมชนใกล้เคียงและผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จำนวน 70 ถุง ได้ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และผู้ที่ตกงาน ประมาณ 200 คน

ความสุขที่ได้รับในวันนี้ ทำให้ชาวชุมชนตลาดหนองแขมอบอุ่นใจว่า คนไทยไม่เคยทิ้งกัน ฝากขอบคุณน้ำใจของผู้บริจาคทุกท่าน

Responsive image Responsive image

หลังจากการช่วยเหลือเยียวยา แนวทางสำคัญ คือเข้าสู่ช่วงเวลาของการฟื้นฟูให้ชาวชุมชนตลาดหนองแขมกลับมามีชีวิตปกติ พึ่งพาตนเอง มีอาชีพ ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข ชุมชนดูแลกันและกันด้วยการทำงานของโครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก เช่นการสร้างอาชีพ การสร้างสุขภาพด้วยอาหารอินทรีย์ เพราะอาหารและอาชีพเป้นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image