Responsive image

โดย ศิวพร ถิระวันธุ์ : ๒ มีนาคม ๒๕๖๔


จัดทำถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2

แม้ว่า สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น แต่การฟื้นฟูให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติมีงานมีเงินหาเลี้ยงครอบครัวเป็นปกติ ยังเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงเมื่อมีวัคซีน ถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิด-19 จึงเป็นความหวังในขณะนี้ที่เป็นทางรอดของชีวิตของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนยากจนในชุมชนตลาดหนองแขม กรุงเทพมหานคร

พัฒนาครอบครัวคิดดีkidsdeeมูลนิธิเด็ก จึงจัดทำถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ กรุงเทพมหานคร มอบให้ประธานชุมชนตลาดหนองแขมในวันที่ 2 มีนาคม 2564 นำไปส่งต่อให้ชาวชุมชุน

ถุงปันน้ำใจฯครั้งที่ 2 มาจากน้ำใจเมตตาของผู้บริจาคทุกท่านทุกบริษัททุกหน่วยงาน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของคนไทยที่จับมือพาทุกคนพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

Responsive image

Responsive image

Responsive image