วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

เมื่อ วันที่ 20-22 มกราคม 2563 โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ได้พาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปเข้าค่ายกิจกรรม “ค่ายหรรษากับทักษะชีวิต” ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะความรู้ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ โดยใช้ธรรมชาติเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ จึงได้ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กทุกกลุ่มและประเมินการเรียนรู้แบบรายบุคคล ให้ได้รับทักษะที่จำเป็นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมค่ายเรียนรู้ของเด็ก ๆ

วันแรก กับการเข้าค่ายหรรษาทักษะชีวิต สนุกสนานกับการเล่นฐานผจญภัยต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความอดทนต่อสภาวะอากาศที่ร้อน แต่เด็ก ๆ ก็ยิ้มสู้และผ่านมันไปได้

 

 

 

 

วันที่ 2 กับกิจกรรมเดินทางไกลในป่า กับภาระกิจหุงข้าวหม้อสนาม ปิ้งปลาในป่า สุกบ้างดิบบ้าง เรียนรู้กันไปเพราะบางอย่างต้องใช้ประสบการณ์

 

 

 

เด็กได้อะไรจากการเข้าค่าย ... ?

  • สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่
  • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
  • เสริมทักษะการเป็นผู้นำ
  • เรียนรู้การตัดสินใจ
  • เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ3
  • รู้จักความยืดหยุ่น
  • สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง

เพราะสุดท้ายแล้ว...เด็กจะต้องเติบโต เป็นคนที่แกร่งด้วยตัวเอง และเติบโตได้อย่างมีความสุข เมื่อเด็กโตขึ้นมาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำงานเป็นด้วย

ครูของเด็ก ๆ บอกกับตัวเองว่า #ฉันภูมิใจในตัวเด็ก#

💚 เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

💚 ทุกที่ทุกการเดินทางเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กับเด็กเสมอ

💚 เคารพธรรมชาติ=เคารพตัวเอง

💚 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ

 มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th