กิจกรรมรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๖/๑๐/๒๕๖๒


 

16 ตุลาคม 2562

 

มูลนิธิเด็กได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 70 เครื่อง โดยความอนุเคราะห์จาก นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ผอ.ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี แม่แอ๊ว นางรัชนี ธงไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็ก ร่วมบันทึกส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคนี้ จะนำไปใช้ในการทำงาน รวมถึงการเรียนการสอนให้แก่เด็กโรงเรียน และวัดเครือข่ายที่มูลนิธิเด็กทำงานร่วมกัน ซึ่งอยู่ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน

มูลนิธิเด็กขอขอบคุณผู้สนับสนุน ผู้ที่ให้โอกาสดีๆ แก่เด็กๆ ในชนบทได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

#มูลนิธิเด็ก โทร. 02-814 1481, 097-213 0647
www.ffc.or.th
Line ID : @ffcthailand

 
 
 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th