"ลูกพูดไม่ชัด ทำยังไง"
มูลนิธิเด็ก
๑๙/๐๘/๒๕๖๒ 

"การพูด" เป็นพัฒนาการด้านหนึ่งของเด็ก เมื่อเด็กถึงวัยที่ควรพูดได้ แต่เด็กกลับไม่พูด พูดช้า หรือพูดไม่ชัด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความเอาใจใส่และแก้ไขปัญหานี้แต่เนิ่น ๆเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็กมีที่มาที่หลากหลาย การเลี้ยงดูหรือการดูแลอย่างไม่เหมาะสมจากครอบครัว หรือการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ อาจทำให้มีผลกระทบกับพัฒนาการเด็กตามมาคลิปนี้ "ลูกพูดไม่ชัด ทำยังไง" แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสถาบันวิชาการฯ มูลนิธิเด็ก ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและส่งเสริมเด็กพิเศษและเด็กพัฒนาการช้าในโครงการของมูลนิธิเด็ก อาทิ โครงการบ้านทานตะวัน, โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ที่มีเด็กพิเศษและพัฒนาการช้าจำนวน 101 คน จากจำนวนเด็กทั้งหมด 210 คนเพราะเราเชื่อว่า "เด็กสามารถพัฒนาได้ หากได้รับการช่วยเหลือและฝึกฝนอย่างถูกวิธี"

ร่วมสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับเด็กปกติคนอื่น ๆ ให้เด็กได้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ได้ที่ มูลนิธิเด็ก
โทร. 02-814 1481, 097-213 0647
Website : www.ffc.or.th
Line : @ffcthailand

#สถาบันวิชาการมูลนิธิเด็ก #เด็กพัฒนาการช้า #เด็กพิเศษ #เด็กพูดไม่ชัด
https://www.youtube.com/watch?v=hei-2vW_990&t=15s

 


 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th