โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อิ่มอก อิ่มใจ
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
๐๙/๐๘/๒๕๖๒



 
   

เช้าวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อิ่มอก อิ่มใจ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีกิจกรรมตักบาตรเพื่อแม่, กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์



เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนของตนเอง โดยทางโรงเรียนอนุบาลฯ ได้ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก ๆ ... ตามมาชมภาพกิจกรรมกันค่ะ



เจนจิรา นิราศภัย (บันทึก)
ครูปู ครูทราย ครูอิ๋ว ครูเกี๊ยว ครูนาย ครูต่าย ครูแพนด้า ถ่ายภาพ/จัดกิจกรรม


 
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th