กิจกรรมชวนเด็กสนุกกับเกมท่าทางบอกความหมาย
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๐๔/๐๘/๒๕๖๒ 
   

จิตอาสาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มาจัดกิจกรรมชวนเด็กสนุกกับเกมท่าทางบอกความหมาย โดยเด็กคนหนึ่งแสดงท่าทาง และให้เพื่อนทายว่าเป็นอะไร เกมนี้เด็กแข่งกันทายคำอย่างสนุกสนานกันทีเดียว


และเพราะเป็นนักศึกษาด้านสาธารณสุขจึงถือโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว จึงทำให้ได้รู้ว่า อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน นั้น ริเริ่มขึ้นโดยนายแพทย์เสม

หลังเสร็จกิจกรรมกับเด็ก ๆ แล้ว น้องๆ ได้อาสาช่วยกันทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์กันด้วย

ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน และยินดีต้อนรับผู้สนใจจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับเด็ก #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


 
     
     
     
     


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th