โครงการพัฒนาให้ความรู้กับครูและผู้ดูแลเด็ก
ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็ก
มูลนิธิเด็ก
๑๘/๐๗/๒๕๖๒   
   

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิเด็กได้รับโอกาสจากเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ที่จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้กับครูและผู้ดูแลเด็ก ด้านการประเมินพัฒนาการของเด็กจากนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลฯ โดยการอบรมครั้งนี้ครู และผู้ดูแลเด็กของมูลนิธิเด็กทั้งบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ที่ดูแลเด็กแรกเกิด - 4 ขวบ และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก ดูแลเด็กอายุ 4-8 ขวบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กในความดูแลได้อย่างเหมาะสมมูลนิธิเด็กขอขอบคุณฝ่ายบริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ที่ให้ความอนุเคราะห์อบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้ดูแลเด็กมา ณ โอกาสนี้ค่ะ#บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
โทร. 02-814 1481, 097-213 0647
Website : www.ffc.or.th
Line ID : @ffcthailand


 
   
   
   
   
 
 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th