นักประดิษฐ์น้อยสร้างดัมเบล
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๒๗/๐๖/๒๕๖๒   
   

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา (จัดตั้งในรูปแบบศูนย์การเรียน) ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็น ๒ ด้าน


ด้านวิชาการในช่วงเช้าที่เน้นการสอนจากเรื่องใกล้ตัวไปหาไกลตัวและเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาวิชาต่างๆ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพ และความสามารถของตนเองโดยผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นความสัมพันธ์ทั้ง สามด้าน คือ สมอง หัวใจ และมือ


ดังนั้นในแต่ละปีการศึกษาเราจะได้เห็นผลงานเด็กๆจากการเข้าอาชีพ ที่หลากหลายและสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับวันนี้ที่เด็กๆเอาขวดน้ำพลาสติก (น้ำส้มขนาดเล็ก)มาลองประดิษฐ์ เป็นที่ออกกำลังกาย หรือเรียกอีกอย่างว่าดัมเบล ซึ่งมีน้ำหนัก ๑ กิโลกรัม/อัน น่ารัก สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้จริง

   
   
 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th