รายชื่อวัด/โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม ในปี ๒๕๖๒
โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชน มูลนิธิเด็ก
๑๗/๐๖/๒๕๖๒รายชื่อวัด/โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม ในปี ๒๕๖๒
จำนวน ๑๗ แห่ง ดังนี้


ภาคเหนือ จำนวน ๖ แห่ง
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบ จ.น่าน
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน
๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่าน
๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา จ.น่าน
๕. โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน
๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม จ.น่าน
รวมมีพระ ๑๕๔ รูป / สามเณร ๑๔๓ รูป ร่วมบรรพชา รวมทั้งสิ้น ๒๙๗ รูป

   
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จ.น่าน
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ แห่ง
๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวังสะพุงพัฒนาราม จ.เลย
๒. วัดน้อยโพธิ์คำ จ.นครพนม
๓. วัดนายอภิรมย์ จ.นครพนม
๔. วัดวังโน จ.นครพนม
๕. วัดป่าลานหินตัด จ.บุรีรัมย์
๖. วัดสุมังคลาราม บ้านด่าน จ.ยโสธร
รวมมีพระ ๒๔ รูป / สามเณร ๒๐๑ รูป ร่วมบรรพชา รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ รูป และบวชศีลจาริณี ๖๗ คนภาคใต้ จำนวน ๒ แห่ง
๑. วัดสุชน จ.นครศรีธรรมราช
๒. วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช
รวมมีสามเณร ร่วมบรรพชา ๗๐ รูป และบวชศีลจาริณี ๓ คน

 
วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช
   
วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราชภาคกลาง จำนวน ๓ แห่ง
๑. วัดหนองตะโก จ.กาญจนบุรี
๒. วัดเขาลูกช้าง จ.ปราจีนบุรี
๓. วัดหทัยนเรศวร์ จ.นครปฐม
รวมมีพระ ๒๐ รูป / สามเณร ๑๔๖ รูป ร่วมบรรพชา รวมทั้งสิ้น ๑๖๖ รูป และบวชศีลจาริณี ๖๙ คนสรุปจำนวนพระร่วมบรรพชาจำนวน ๑๙๘ รูป / สามเณร จำนวน ๕๖๐ รูป / บวชศีลจาริณี ๑๓๙ คน
รวมทั้งสิ้น ๘๙๗ รูป/คน
โดยในจำนวนนี้มีสามเณรที่บวชเรียนต่อ จำนวน ๑๗๖ รูปมูลนิธิเด็กขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคทุกท่าน ขออานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมทำส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีสติปัญญาเฉียบคม ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

โครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชน มูลนิธิเด็ก
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 
   
วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช
   
วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช วัดโพธิวงศาราม จ.นครศรีธรรมราช


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th