สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เริ่มที่บ้านเด็กที่ไม่มีโอกาสได้อ่าน
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๑๑/๐๖/๒๕๖๒#สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เริ่มที่บ้านเด็กที่ไม่มีโอกาสได้อ่าน


วันที่ 11 มิถุนายน 2562

โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการอ่านหนังสือของเด็กที่ได้รับตู้หนังสือจากโครงการตู้หนังสือฯ และเป็นบรรณารักษ์น้อย ที่ ร.ร.บ้านหนองห้าง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรีที่นี่เด็ก ๆ น่ารัก บางคนจะเขินอาย บางคนกล้าพูดกล้าตอบคำถาม จากการพูดคุยสอบถามเด็ก ๆ ดีใจที่ได้รับตู้หนังสือ เพราะเมื่ออยากอ่านหนังสือเมื่อไหร่ ก็สามารถหยิบมาอ่านได้ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังมีเพื่อน ๆ แวะมาอ่านหนังสือที่บ้านด้วย ตนเองยังได้แนะนำหนังสือที่ตนชอบให้เพื่อนได้อ่านด้วย เมื่ออ่านหนังสือจบก็ยังได้พูดคุย แลกเปลี่ยนถึงเรื่องที่ได้อ่าน เป็นการใช้เวลาว่างที่มีความสุข


ร่วมสนับสนุนให้เด็กไทยด้อยโอกาสได้อ่านหนังสือดี ได้ที่
#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กมูลนิธิเด็ก

โทร. 02-814 1481, 097-213 0647
Line ID : @ffcthailand

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ffc.or.th/home/info/book_case.php

 
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th