ผักหลังบ้าน อาหารอนาคต
มูลนิธิเด็ก
๐๖/๑๐/๒๕๖๒ผักหลังบ้าน อาหารอนาคต
ปลาดุก กินอาหารปลาแบบปลอดสารพิษ
อาหารสำหรับเด็ก เพื่อทุกชีวิต ... ในมูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็กมีแผนทำเกษตรกรรม เพื่อให้เด็กได้กินอาหารที่ปลอดสารเคมี พร้อมทั้งมีสุขอนามัยที่ดีมูลนิธิเด็กจึงได้จัดพื้นที่ปลูกผักในแบบเศรษฐกิจพอเพียง เลือกเกษตรธรรมชาติ จากหนังสือ The One-Straw Revolution ของ Masanobu Fukuoka ซึ่งมีหลักการการพัฒนาเด็กและการปลูกต้นไม้ เป็นแนวปรัชญาเดียวกัน

แค่นั้นยังไม่พอ ... รู้หรือไม่ว่า เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้ สัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสวนผัก และนำไปเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

... เด็กจะเติบโตไปกับนิสัยรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก และเลี้ยงปลา ...ร่วมสนับสนุนให้เด็กได้กินอาหารปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-814 1481, 097-213 0647
Line ID : @ffcthailand
IG : @ffcthailand

#Foodforchilds Ffc #มูลนิธิเด็ก #อาหารปลอดภัย #อาหารปลอดสารพิษ

 
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th