โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี
ครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก
๒๑/๐๕/๒๕๖๒โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี จัดอบรมครั้งที่ 1

ผู้เข้าอบรมมีพ่อ มีแม่ มีย่า มีปู่ มีตา และมียาย รวมทั้งหมด 40 คน

ซึ่งมีทั้งลูกและหลานอยู่ในโครงการบ้านทานตะวันและโครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก - สานรัก
มูลนิธิเด็กมีบ้านสำหรับเลี้ยงดูเด็ก 3 แห่ง คือ บ้านทานตะวัน อนุบาลหมู่บ้านเด็ก-สานรัก และหมู่บ้านเด็ก ผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กทั้ง 3 บ้าน ต้องตระหนักถึงบทบาทของแม่และพ่อ

เมื่อทั้ง 3 บ้านเรียนรู้จักหน้าที่ แม่และพ่อแล้ว เราจึงคิดอบรมพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ที่แท้จริงของเด็ก ๆ ในการดูแลด้านสุขภาพ โภชนาการ สติปัญญา สิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เน้นความปลอดภัย

งานอบรมช่วงที่1. เล่าเรื่องงานของบ้านทานตะวัน. ซึ่งพ่อแม่ บ่ายาย ตาปู่ จะได้เข้าใจว่า บ้านทานตะวันดูแล ลูกหลานอย่างไร
งานอบรมช่วงที่2. ให้วาดภาพแมนดาล่า โดยให้ภาพนี้แทนลูก-หลาน สีสันออกมาสวยงาม แต่ละคนวาดหวังว่าจะเห็นลูก-หลานเป็นชีวิตที่งดงามในสังคมไทยแบ่งกลุ่มให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกเล่าถึงการดูแลของเขาในอดีต เพื่อให้วิทยากร เรียนรู้ว่าจะเสริมเติมแต่งในครั้งต่อไปอย่างไร
งานอบรมช่วงที่3. อธิบายวัยของมนุษย์ใน 3 ช่วงคือ 0-7 ปี เป็นฐานกาย / 8-14 ปี เป็นฐานใจ / 15-21 ปีเป็นฐานปัญญา แต่ละฐานจะมีการเรียนรู้ที่สำคัญของมนุษย์ หัวใจของการดูแลลูก คือ ความรัก ความเอาใจใส่


พฤติกรรม : โอบกอด พูดคุย ( การสื่อสาร ) สบตาด้วยรักและเมตตา
การอบรมเสร็จสิ้นในเวลา 16:00 น.
มูลนิธิเด็กจะจัดต่อในครั้งที่ 2 อีก


21 พฤษภาคม 2562

 
   
   
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th