สถาบันวิชาการและสื่อเพื่อพัฒนาเด็ก
ครอบครัว และการศึกษา มูลนิธิเด็ก
ดูงานห้องเรียนรู้อุบัติภัยในเด็ก
๑๐/๐๕/๒๕๖๒วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒


ทีมงานสถาบันวิชาการและสื่อเพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัว และการศึกษา มูลนิธิเด็ก และโครงการครอบครัวคิดดี (KIDS DEE) มูลนิธิเด็ก ได้ไปดูงานห้องเรียนรู้อุบัติภัยในเด็ก และร่วมพูดคุยกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้อำนวยการวิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และ ดร.นุชนาฏ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ได้ประชุมหารือกันเรื่องการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการครอบครัวคิดดี (KIDS DEE) เพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวกให้พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก ซึ่งจะจัดอบรมวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ มูลนิธิเด็ก
โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ช่วยให้พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากครอบครัวยากจน บางคนตั้งครรภ์ไม่พร้อม บางคนมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึ่งส่งผลต่อลูก ๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่จะทำให้พวกเขาสามารถเป็นพ่อแม่ที่สามารถดูแลลูก ๆ ของพวกเขาได้โดยครั้งแรกนี้ จะเป็นการรู้จักพ่อแม่ของเด็ก ๆ ว่าพวกเขามีสภาพปัญหาอะไรในชีวิตบ้าง พวกเขาจะวางแผนชีวิตและครอบครัวตัวเองอย่างไร พวกเขาจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้อย่างไร หากวันหนึ่งเมื่อลูก ๆ ของพวกเขาเติบโตขึ้นไป และอยากจะกลับไปอยู่ในครอบครัว


การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มูลนิธิเด็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้จัดประชุมและอบรมต่อเนื่อง รวม ๔ ครั้ง โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมมือกับมูลนิธิเด็กในเรื่องการจัดทำเนื้อหาการอบรม วิทยากร และการประเมินผลในการอบรมดังกล่าวสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของมูลนิธิเด็กได้ที่ โทร. ๐๒-๘๑๔ ๑๔๘๑, ๐๙๗-๒๑๓ ๐๖๔๗
Line ID : @ffcthailand
www.facebook.com/ffcthailand

#ครอบครัวคิดดี #อบรมพ่อแม่ #การเลี้ยงลูกเชิงบวก #เด็กยากจน

 
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th