สถาบันวิชาการและสื่อเพื่อพัฒนาเด็ก
ครอบครัว และการศึกษา มูลนิธิเด็ก
ประชุมทำแผนการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
๗/๐๕/๒๕๖๒วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒


สถาบันวิชาการและสื่อเพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัว และการศึกษา มูลนิธิเด็ก จัดประชุมทำแผนการเรียนการสอนสำหรับเด็ก


เนื่องจากฝ่ายวิชาการฯ มูลนิธิเด็ก ได้ทำการทดสอบเด็กพบว่า เด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านทานตะวัน (อายุ ๖ เดือน - ๔ ขวบ) นั้น มีภาวะเป็นเด็กพิเศษ บางคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ปัญหาเรื่องการพูด พูดไม่ชัด การเข้าใจภาษาที่ล่าช้า ใช้เสียงผิดปกติ เด็กบางคนมีพัฒนาการช้า หรือกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งน่าจะเกิดจากการขาดสารอาหาร เด็กที่แม่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ครอบครัวติดยาเสพติด ติดคุก เด็กถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ผู้ปกครองเด็กหรือคนในครอบครัวปล่อยให้เด็กเล่นคนเดียว หรืออยู่กับพวกหน้าจอสื่อต่าง ๆ มากเกินไป ทำให้เด็กขาดโอกาสในการสื่อสาร รวมถึงการดูแลสุขภาพ อาหาร อารมณ์และจิตใจ เลยทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปนี่จึงเป็นการเตรียมแผนพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก ที่ได้ระดมทุนจากโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการฟื้นฟูและส่งเสริมบำบัดเด็กพิเศษเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น และใช้ชีวิตแบบปกติสุขเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไปสนใจร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ที่ #บ้านทานตะวันมูลนิธิเด็ก โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑

Line ID : btw1979
www.ffc.or.th

 
   
   
 
 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th