หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง
๒๘/๐๔/๒๕๖๒



ช่วงสาย ๆ ของวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๒๐ น. มีคณะ #หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง มาแสดงให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ได้ดู โดยแสดงตอน หนุมานไล่จับนางสุพรรณมัจฉา ...


เด็กและผู้ใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กดูด้วยความสนุกสนาน จากการแสดงนี้ เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ท่าทางการเชิดหุ่นละครแต่ละตัวกันด้วย

มูลนิธิเด็กขอขอบคุณคณะหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

หน่วยงานหรือองค์กรใดอยากเข้ามาทำกิจกรรมกับเด็ก หรือมีการแสดงดี ๆ ที่อยากให้เด็กด้อยโอกาสได้รับชม สามารถติดต่อได้ที่ #โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

#โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก โทร. ๐๘๙-๔๑๐-๔๔๒๗, ๐๘๙-๔๑๐-๔๔๒๙
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก #บ้านทานตะวัน #มูลนิธิเด็ก โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑, ๐๙๗-๒๑๓-๐๖๔๗

#คณะหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง
#โครงการปันยิ้มเติมความสุข
#ศิลปวัฒนธรรมไทย #เชิดหุ่น #คลองบางหลวง

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
     
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th