อาลัยรัก
๑๕/๐๔/๒๕๖๒อาลัยรัก

แม่ณีย์ ครูและแม่ผู้อุทิศตนให้กับเด็กน้อยผู้ยากไร้ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมาเป็นเวลากว่า 30 ปี จากไปไม่มีวันกลับคืน แต่คุณความดีของแม่ณีย์จะได้รับการจดจำ ระลึกถึง เป็นแบบอย่าง และจะสร้างแรงบันดาลใจในการทําความดี และอุทิศตนเพื่อสังคมให้กับเราต่อไป

แม่ณีย์ จะคงอยู่ในหัวใจพวกเราเสมอ วันนี้ที่แม่ณีย์เดินทางไกล แต่เราจะรักและคิดถึงกันตลอดไป ... หลับให้สบายนะแม่ณีย์ ...

 ประวัติของนางสาวอรุณีย์     บุญโย (แม่ณีย์)


ชาติกำเนิด  คุณครูอรุณีย์  บุญโย    ถือกำเนิดวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๐๙  ณ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง   อำเภอห้วยทับทัน    จังหวัดศรีสะเกษ     เป็นบุตรของ นายสุข  -  นางเจรียญ  บุญโย  มีพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ๓ คน  เป็นชาย  ๒  คน  หญิง  ๑  คน โดยมีลำดับดังต่อไปนี้

๑. นางสาวอรุณีย์    บุญโย   ผู้วายชนม์
๒. นายศรีอรุณ        บุญโย   สมรสกับนางสุกัญญา  บุญโย
๓. นายอนุกูล          บุญโย   สมรสกับนางจันทา บุญโย


การศึกษา นางสาวอรุณีย์    บุญโย  เมื่อเจริญวัยเข้าสู่วัยการศึกษา พ่อแม่ได้นำลูกเข้าศึกษาที่ โรงเรียนบ้านเมืองหลวงจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภาคบังคับ  และไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และในปี ๒๕๒๕ ศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดสุรินทร์


ประวัติแม่ณีย์เมื่ออยู่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ๒๕๓๒  ถึง ๒๕๖๒


แม่ณีย์ เป็นชื่อที่เด็ก ๆ และทุกคนในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ใช้เรียกขาน นางสาวอรุณีย์  บุญโย


แม่ณีย์สมัครทำงานที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กด้วยวุฒิ ปวส. ด้านคหกรรมจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดสุรินทร์  เมื่อได้รู้ข่าวการรับสมัครจึงเดินทางมา  รุ่นแม่ณีย์มาสมัคร ๒๐ คน  คัดเลือกเหลือ ๑๐ คน  และสุดท้ายเหลือแม่ณีย์คนเดียว  คนอื่นลาออกหมด บ้างก็ครอบครัวมารับ เพราะไม่เข้าใจแนวคิดและปรัชญาของโรงเรียน  แม่ณีย์ก็มีปัญหากับทางบ้านเหมือนคนอื่น  พ่อกับแม่ต้องการให้ออกไปสอบเป็นข้าราชการ แต่แม่ณีย์ก็ไม่ยอมกลับไปสอบ  จนที่สุดแม่ณีย์ต้องใช้เวลากว่า ๑๐ ปี ในการพิสูจน์ตัวเองกับทางครอบครัว ในระหว่างที่แม่ณีย์ทำงานที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กแม่ณีย์ก็ได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี เอกประถม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และเรียนต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต ๑ ปี และศึกษาต่อปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ประสบการณ์นอกจากเป็นครูผู้สอนก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรในกลุ่มโรงเรียนทางเลือกขนาดเล็ก  เป็นวิทยากรอบรมในกลุ่มบ้านเรียน Home School เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มพระ – แม่ชีจากประเทศพม่าและจัดอบรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนที่ต้องการปฏิรูปทั้งระบบบ


นอกจากนี้  ยังคิดและออกแบบผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเด็กพิเศษ  เด็กที่เรียนรู้ช้า  สมาธิสั้น  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น


สิ่งที่แม่ณีย์ชอบทำในเวลาว่าง  แม่ณีย์ชอบทำเกษตรที่เป็นเกษตรธรรมชาติ  เนื่องจากแม่ณีย์เป็นคนชอบอาหารเพื่อสุขภาพ  แม่ณีย์จึงปลูกผักปลอดสารพิษไว้เป็นจำนวนมาก  เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านเด็กได้มีผักที่สะอาดปลอดภัยไว้รับประทาน 


นอกจากงานในโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแล้ว  แม่ณีย์ยังเอาใจใส่ต่อกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  แม่ณีย์จึงได้ถูกคัดเลือกให้รับทุนไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศหลายครั้ง  เช่น  เมืองยามากะตะ  ประเทศญี่ปุ่น   ประเทศเกาหลี  อินเดีย   และลาว


แม่ณีย์ทุ่มเทให้กับการทำงานจนลืมดูแลตนเอง ทำให้ร่างกายอ่อนแอมีการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยรบกวนอยู่เสมอ แต่แม่ณีย์ก็ยังไม่หยุดทำในสิ่งที่ตนเองรัก  จนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  แม่ณีย์เริ่มบ่นปวดท้อง  แน่นท้อง  ท้องผูกรับประทานอาหารได้น้อย  น้ำหนักลด แม่ณีย์ก็ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นอะไรมากนักก็ยังทำงานปกติ   จนเพื่อนร่วมงานทนไม่ไหวต้องบังคับให้แม่ณีย์พักและพาไปหาหมอ  หมอตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่ ต้องรีบรักษา จึงได้ทำการส่งตัวด่วนมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช  ในระหว่างการรอผลการวินิจฉัยจากหมอ แม่ณีย์ก็ยังคงรับทำงานจัดสถานที่สำหรับทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนฟื้นฟูและส่งเสริมเด็กพัฒนาการช้า และเด็กพิเศษของโครงการบ้านทานตะวัน  มูลนิธิเด็ก  ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก  รับเด็กแรกเกิดจนถึง ๓ ขวบครึ่งมาดูแล  และฟื้นฟูพัฒนาจนถึงอายุ ๔ ปี ระหว่างนั้นแม่ณีย์ก็เกิดอาการปวดท้องจนทนไม่ไหว  เพื่อน ๆ จึงต้องบังคับและพาไปโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งหนึ่ง หมอจึงรับตัวให้นอนเป็นคนไข้ภายใน และตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง  แม่ณีย์ต้องนอนโรงพยาบาล ๒ วัน ๒ คืน  จากนั้นก็กลับมารักษาตัวเองที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กประมาณ ๑ สัปดาห์  โดยมีเพื่อนร่วมงานและเด็ก ๆ ช่วยกันดูแลและเป็นกำลังใจ

   
   ในคืนวันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  แม่ณีย์ถูกส่งมาโรงพยาบาลศิริราชในเวลา ๐๕.๐๐ น.  ครั้งนี้แม่ณีย์ต้องนอนรักษาตัวยาวนานถึง ๒ สัปดาห์ เนื่องจากร่างกายของแม่ณีย์ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีโรคอื่นแทรกซ้อน  ทีมหมอศิริราชไม่สามารถทำการรักษาได้ จึงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่ ๑๐ เมษายน  รอทำการผ่าตัดในวันที่ ๑๙ เมษายน


แต่ในคืนวันที่ ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๒  แม่ณีย์มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงทั้งคืน  และเช้าวันที่ ๑๔ เมษายน  ทีมหมอโรงพยาบาลจุฬาฯ ตัดสินใจลงมือผ่าตัดเพื่อทำการรักษาอาการที่ปวด  แต่เมื่อผ่าตัดก็พบว่าอาการและเชื้อได้ลุกลามไปทั่วร่างกาย  ไม่สามารถทำการรักษาได้ ทีมหมอจึงตัดสินใจหยุดการรักษา


และในที่สุด แม่ณีย์ ก็จากพวกเราไปในอาการสงบในเช้าวันที่ ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   
   


คำพูดที่แม่ณีย์ได้ฝากไว้คือ ความสำเร็จของแม่ณีย์ อิสรภาพของตัวเอง ไม่ต้องมีเงินเยอะ ๆ มีความสุขกับการทำงานกับปัจจุบัน  ทำให้ดีที่สุดวันนี้  และพรุ่งนี้ก็จะเกิดผลสำเร็จต่อไป”

      นี่คือ “นางสาวอรุณีย์    บุญโย” แม่ผู้ให้ของเด็ก ๆ

 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th