สงกรานต์ที่ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๖๒๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว ได้จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวบุพการี
ปลูกฝังการอ่าน ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณี รู้สังคมโลก รู้รากเหง้าสังคมไทย

 
   
   
   
   
   
   #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก วัดบางประจันต์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดโครงการศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว
https://www.ffc.or.th/home/info/2019/info_2019_salabook.php


facebook : ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-814 1481, 097-213 0647

 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th