“ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา”
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๑๒/๐๔/๒๕๖๒สวนน้ำกลางบึงเวคบอร์ดและบึงเคเบิ้ลสกีและสันทนาการทางน้ำ "Zanook Wake Park" ได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา” ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสวนน้ำฯ Zanook Wake Park ที่ให้โอกาสเด็ก ๆ ของมูลนิธิเด็กได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็ก ๆ ของเราได้ไปเรียนรู้กีฬาทางน้ำอีกรูปแบบหนึ่งอีกด้วยค่ะ ...

#Zanookwakepark #cableski #wakeboard #กีฬาทางน้ำ #เคเบิ้ลสกี #เวคบอร์ด

 

 
   
ขอบพระคุณ ผอ.ชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ในการให้คัดเลือก และส่งเสริมความรู้กีฬาด้าน นี้กับเด็กๆ...
ก่อนเริ่มกิจกรรม ต้องมีการเตรียมความพร้อมขอ งร่างกาย..
   
การให้ความรู้แต่ละขั้นตอนก ารและระวังตัว ในการเล่นกีฬา เคเบิ้ลสกี..... ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนาการเพิ่มขึ้นจา กการนั่ง เริ่มยืนบนบอร์ด เตรียมการทรงตัว มีข้อควรระวังอะไรบ้าง..
   
ขั้นพื่นฐานแรกการนั่ง การเรียนรู้จริงๆ แล้ว ขั้นที่ 2 การเริ่มยืนบนบอร์ดพร้อมกับ การทรงตัว...
   
เริ่มเล่นจริงแล้ว... พวกเด็กๆ ที่ไปเรียนรู้ร่วมกัน...
   
วันสุดท้ายของการอบรม ท่านผู้บริหารของ Zanook Wake Park ได้เลี้ยงส่งกลุ่มเด็กๆ.... เมื่อเด็กๆ จบการอบรม ก็ได้รับมอบเหรียญและใบประก าศกัน..


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th