ปิดประสาทสัมผัสตา เปิดประสาทสัมผัสหู
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๒๒/๐๒/๒๕๖๒ปิดประสาทสัมผัสตา เปิดประสาทสัมผัสหู
เพื่อการฟังอย่างตั้งใจ ฟังและสรุปความ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะท้ังการอ่านและเขียน เด็ก ๆ บอกว่าตลอดกิจกรรมท้ัง ๑๓ ครั้ง ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มมากมาย เขียนผิดต้องแก้ไขก็ได้ฝึกคัดไทยไปด้วย ได้ฝึกมารยาทการพูด การฟัง และกิจกรรมที่เด็กชอบที่สุดก็คือ คำสุภาษิต สำนวนไทย

อ่านเพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางประจันต์ฯ

#
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว
#มูลนิธิเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 
   
   
   
   
   
   
   
   


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th