เด็กในป่าธรรมชาติหมู่บ้านเด็ก ไปด้วยกันได้จริงหรือ
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๒๓/๐๖/๒๕๖๑


 

เด็กในป่าธรรมชาติหมู่บ้านเด็ก ไปด้วยกันได้จริงหรือ

ผมเป็นเด็กคนหนึ่ง ที่เรียนและเติบโตมาในสังคมที่ตามกระเเสนิยมสังคมไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเรียนในทางวิชาการ ในการเลือกการใช้ชีวิต ผมมักจะได้เลือกด้วยตนเอง การเรียนในโลกภายนอก ครูเป็นผู้ใช้อำนาจภายในชั้นเรียน การจัดการห้องเรียน ก็เป็นแบบห้องสี่เหลี่ยม มีผลงานคนเก่ง มีการจัดโต๊ะตามแบบกระทรวงบอกว่าต้องจัดในแบบไหน


ซึ่งการเรียนแบบนั้นผมรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขกับการเรียน หลังจากที่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัย โดยตัวผมเองนั้นจบมาทางสายครูโดยตรง ได้มีโอกาสไปฝึกสอนโรงเรียนในระบบเป็นเวลา ๑ ปี ผมพยายามสอนให้เด็กที่เรียนกับผมได้เข้าใจที่ผมต้องการจะสอน แต่ผลที่ได้รับ เด็กไม่เรียนรู้อะไรมากมาย ในการศึกษาเทอมที่ ๒ ผมได้ลองพาเด็กออกมาเรียนนอกห้องสี่เหลี่ยมมากขึ้น ปรากฎว่าเด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้นอย่างมากมาย


หลังจากที่เรียนจบ ผมก็ได้มาทำงาน ที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตอนแรกที่สอน ผมคิดว่าทำไมโรงเรียนนี้จึงมีป่ามากมาย และพ่อเปี๊ยกกับแม่แอ๊วก็ชอบบอกให้สอนจาก "เรื่องใกล้ตัวไปหาไกลตัว" เพื่อให้เด็กเข้าใจในวิชานั้น ๆ โดยครั้งแรกๆ ผมยอมรับเลยว่าผมไม่ชินกับการสอนแบบนี้ ผมจึงเอาแบบในระบบมาสอนกับเด็ก ซึ่งปรากฏว่าเด็กไม่มีความสุขและไม่อยากจะเรียน ผมจึงได้นำแนวคิดการสอนแบบความจริง หรือสอนด้วยธรรมชาติ เป็นระยะเวลา ๑ เทอม

ผมได้สังเกตว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และชอบการเรียนแบบนี้เป็นอย่างมาก ผมจึงได้นำธรรมชาติมาเพื่อจัดการเรียนรู้ และก็ได้รู้ว่าเด็กที่ได้เรียนกับธรรมชาติ ได้อยู่กับธรรมชาติ


เด็กดูมีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตแบบธรรมดาและได้เห็นว่าการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องยึดติดกับห้องสี่เหลี่ยม เมื่อมองย้อนกลับไป เด็กที่เรียนในระบบ เป็นการถูกจำกัดในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นจริงๆ ผมจึงได้เปลี่ยนแนวคิดและความรู้สึกไปเลยว่า เด็กกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้ และอยู่ได้กลมกลืน และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในหลายระดับ เด็กและธรรมชาติอยู่ร่วมกัน เป็นความจริง ผมไม่สงสัยในแนวคิด ธรรมชาติบำบัด ทำให้จิตใจของเด็กดีขึ้น และสร้างความสุขให้กับเด็ก


 

ณัฐศักดิ์ โชสนับ-นัด
ครูวิทยาศาตร์
ศูนย์การเรียนมัธยม โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
Editor : Pibhop Dhongchai#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th