อนาคตประเทศไทย กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสังคม
๐๕/๐๔/๒๕๖๑


 


อนาคตประเทศไทย กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสังคม


วันนี้มีโอกาสติดสอย ห้อยตาม อ.พิภพ ธงไชย เลขานุการมูลนิธิ

เด็ก มาในงาน เวทีสาธารณะ "อนาคตประเทศไทย กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสังคม"


หลากรสครบเครื่องกับการเติมอาหารสมอง อิ่มด้วยอาหารหลักแห่งปัญญา ของ อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม ได้พูดถึงการจัดการศึกษาแบบหลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา


สอนให้รู้จักใช้วิจารณญาณ เวลาพูดถึงประวัติศาสตร์ ต้องตีให้แตกในประเด็นแห่งความเป็นจริง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ฝึกให้เรียนรู้จักตนเอง สำคัญที่สุดคือ ลมหายใจไม่ใช่สมอง และหัวใจของการศึกษาคือ ความรัก ความเมตตาเป็นสำคัญ


ในบทบาทครู ต้องเป็นกัลยาณมิตร กระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงสนธยาไปไม่รอด


การศึกษาที่เป็นทางรอดคือ หมู่บ้านเด็ก โดย แม่แอ๊ว-รัชนี ธงไชย ใช้ความรัก เมตตากับเด็กกำพร้า ไม่กำหนดการเรียนรู้ และการศึกษาแบบพุทธรรมที่กล่าวมา เปิดโอกาสให้เด็กๆเห็นความทุกข์ของสังคม ความทุกข์ของสิ่งแวดล้อม ใช้ความรักนำทาง ไม่หลงอยู่ในความโลภ หลง นี้คือทางออกของการศึกษาในอนาคต


อาหารเสริมปัญญา จากทัศนะ ของคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว "โลกมีวิวัฒนาการไปข้างหน้าอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของสังคมเร็วขึ้น การศึกษาจะเข้ามารับใช้ได้อย่างไร เราควรกลับมาเพื่อเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจตัวเอง เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นแนวทางการศึกษาในอนาคต"


ต่อด้วยอาหารสร้างพลังในการสร้างลมหายใจที่ยืนยาวด้านการศึกษา อ.พิภพ ธงไชย เลขานุการ มูลนิธิเด็ก


"หากจะปฏิรูปการศึกษานั้นต้องกระจายอำนาจแบบมีประสิทธิภาพ ถ้าให้กระทรวงศึกษาปฏิรูปการศึกษานั้นจะล้มเหลว" คืออย่างไร?


เด็กชนบททั้งหมดถูก อบต.ดูแล ซึ่งไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็ก และการศึกษากระแสหลักไม่จำแนกเด็ก


เด็กเรียนรู้ช้า เด็กเรียนรู้เร็ว เด็กพิเศษ จัดการศึกษาชุดเดียวกันหมดศึกษาอยู่ในห้อง


ความรู้สมัยใหม่เรื่องการศึกษาฟิลแลนด์ ในการพัฒนาเด็ก ต้องสนใจสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ต้องมีนักจิตวิทยาไม่ใช่ครูอย่างเดียว ต้องมีโรงเรียนหลายๆแบบให้ไปอยู่ในมือประชาชน


มูลนิธิเด็กทำงานมาเกือบ ๔๐ ปี เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาการเด็กใช้ความรู้มหาศาล เริ่มจากครรภ์มารดา ที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย การขาดสารอาหารก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ส่งผลกับสมองเด็กล่าช้า


ทางเลือกทางรอดของการศึกษาไทยในอนาคต คือ การปฏิรูปการศึกษา โดยกระจายอำนาจแบบมีประสิทธภาพ ต้อง


:กระจายเงินถึงเด็กทุกคน จะเกิดการกระจายอำนาจทางการศึกษา แบบบัตรเครดิต หรือ คูปองการศึกษา


:กระจายงบประมาณสู่โรงเรียนทางเลือก หรือ โฮมสคูล เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ


เด็กที่ผ่านโฮมสคูล หรือโรงเรียนทางเลือก จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ คิดใหม่ ชนชั้นนำใหม่


จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

๕ เม.ย.๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นางลัดดา รักษ์ประชาไท#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


   

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th