กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะ
คณะสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
๒๙/๐๓/๒๕๖๑


 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ครูและนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะให้กับเด็กๆ และได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับเด็กที่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก โดยเด็กๆได้วาดรูปตามจินตนาการของตัวเองลงบนแก้วกระดาษกันอย่างเพลิดเพลิน

ณิชชาณัฏฐ์ ปานรสทิพย์ :ผู้เขียน#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th