อารมณ์ ความรู้สึก กับเด็กบ้านทานตะวัน
บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
๑๘/๐๓/๒๕๖๑อารมณ์ ความรู้สึก กับเด็กบ้านทานตะวัน

กว่าครึ่งเดือน ของการทำหน้าที่แทนด้วยปิติ ครั้งที่ ๒ ของการเข้าเป็นครอบครัวบ้านทานตะวัน ด้วยแม่แอ๊วไป Miami เพื่อหนัง 6 Weeks to Mother's day ก่อนหน้านั้นก็ไปนิวยอร์ค


ในช่วงที่สัมผัส ความงดงามในมิตรภาพทุกภาพ ที่ยิ้มกว้างได้บ้าง ยิ้มน้อยน้อย หรือยิ้มมุมปาก เมื่อร่วมงานกับทุกส่วนงานบนกงล้อวัฎจักรของการดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ ๐-๓.๕ ปี วนเวียนรุ่นแล้วเล่า


รับเข้า เฝ้าโอบกอด อุ้มชู เติมเต็มบ้าง - พร่องบ้าง ตามกำลัง ตามเอื่อยล้า ตามข้อจำกัดของจิตสาธารณะ สถานะความรับผิดชอบ และเวลาที่ยืนยาว ส่งต่อเมื่อเติบโตในภาวะที่พร้อม


หลากหลายเรื่องราวกับปัญหาลูกๆ ในบ้านทานตะวัน ที่ต้องพบเจอ ต้องการความรัก ไม่ใช่เพียงอิ่มท้อง หากบ้านหลังนี้ของเด็กๆ ไม่ยากเลยที่จะมองหาความรักจากผู้ดูแล


คนทำงานในทุกส่วน มีบ้างบางครา บางคราวที่หักเห มีบ้างบางใจที่แอบแบ่งปันในบางคน แต่สิ่งที่พบเห็นสัมผัสในรัก แห่งสีหน้าและ รอยยิ้มยังไม่เหือดหายไปจากบ้านหลังนี้


หลากหลายความสัมพันธ์ในผู้ใหญ่ บนพื้นฐานที่แตกต่าง อาจมองดูเหมือนอุปสรรค แท้จริงแล้ว คือโจทย์ที่คนในบ้านต้องช่วยกันสมานจุดร่วมสงวนจุดต่าง เพื่อกล้าแกร่งและก้าวผ่านกำแพงความรู้สึก


เพียงแค่เสี้ยวของห้องใจในทุกคนคือลูกๆ ที่อยู่ในสองมือแม่ของพี่เลี้ยง
คือเด็กๆ ที่รอการเรียนรู้จากครูผู้ให้
คือการให้ผู้ใจบุญได้อุปการะด้วยงบสนับสนุนที่บ้านทานตะวันเร่งเผยแพร่
คือการเจ็บป่วยไข้ที่คลายบรรเทาจากงานพยาบาล
คือร่างกายที่ต้องการด้วยอาหารครบหมู่ของแม่ครัว
คือเยียวยาแก้ไขด้วยนักสังคมสงเคราะห์
คือสร้างเสริมพัฒนาการจากนักพัฒนาการ
คือความสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคที่แม่บ้านหมั่นเช็ดถู
คือร่มโพธิ์ไทรและสานโยงใยด้วยผู้ประสานงาน(แม่แอ๊ว)

หน้าที่ที่หลากหลายมีบทบาทกำหนดเป็นเส้นทางการปฏิบัติ


ถ้าเปรียบบ้านทานตะวันดั่งกองเกวียนที่มีสัมภาระ คือลูกๆ ของสังคม
คือเด็กๆ ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของประเทศชาติ
คือทรัพยากรที่มีคุณค่าของโลก แล้วนั้น


กงล้อแห่งวัฏจักรนี้จะขาดฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้


จึงทุกคนคือความสำคัญที่สร้างความสมบูรณ์ นำพาสัมภาระแห่งชีวิตสู่การเติบโตที่งดงาม


ขอบคุณในทุกพื้นที่ของบ้านทานตะวัน
ชื่นชมในคนสำคัญทุกสรรงานลัดดา รักษ์ประชาไท
บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
๑๘ มีค. ๒๕๖๑


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th