เริ่มที่ต้นทาง บทที่ 0 ไม่ ศูนย์ (เปล่า)
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๐๗/๐๒/๒๕๖๑เริ่มที่ต้นทาง
บทที่ 0 ไม่ ศูนย์ (เปล่า)


เพราะเราเชื่อในเสรีภาพที่จะได้อ่าน หนังสือดีๆ ที่หลากหลาย จะทำให้พวกเขาสนุก และอยากที่จะอ่าน


เพราะเราเชื่อ การเปิดกว้างทางโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ


   

 


"เราจึงออกเดินทาง เพื่อค้นหาตัวหนอน ที่เติบโต ที่เป็นจริง หนอนหนังสือ”


ท้าวความกันสักนิดในการติดตามการเดินทางของ "งานสำรวจเชิงวิจัยกับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก"


เกือบ ๔ ปีที่มูลนิธิเด็กมอบตู้หนังสือให้กับเด็กยากจน ที่กระหายการอ่าน โดยผ่านการสื่อสารจากครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครือข่ายการร่วมปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกล


     


เราให้หนังสือจำนวน ๕๐-๑๐๐ เล่ม ได้โลดแล่นอยู่ในบ้านของเด็กๆ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ชีวิต เกือบ ๔ ปีกับการเติบโตของพวกเด็กๆ ที่ได้มีหนังสือและตู้หนังสือเป็นเพื่อน


พวกเขาได้ท่องเที่ยวไปกับหนังสือต่างๆ มากน้อยเพียงไร สุข สนุก ชอบ สัมผัส เนื้อหาความรู้ได้เท่าไร หรือละทิ้งปล่อยร้าง

คำตอบที่เราต้องการ คำตอบที่เริ่มที่ต้นทาง การเดินทางเก็บข้อมูลกับแบบสอบถาม ที่ถูกออกแบบเพื่อหาคำตอบในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เราเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่อย่างใด อาศัย “วิธีการเรียนรู้” และ “อยากรู้” เพื่อหาคำตอบเป็นทุนหนุนนำไป


   


ในวันนัดหมาย ๖-๗ พ.ย. ๒๕๖๐ กับการเดินทาง ระยะไม่ห่างไกล"ตัวหนอน" ที่เราหว่านอักษรแห่งปัญญา ไว้ถึงจำนวน ๒๐๐ ตู้หนังสือใน จ.กาญจนบุรี


"บ้างตั้งใจ บ้างมุ่งมั่น บ้างรักษา บ้างละเลย”

รถตู้เริ่มออกจากเมืองศิวิไลซ์ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี มีเด็กๆ ที่ได้รับตู้หนังสือ จากโครงการฯ รอเพื่อให้เราได้ติดตาม ในตำบลเลาขวัญ ที่เด็กๆล้วนอยู่ห่างไกล ความเจริญอย่างมาก


   


หลายบ้านไม่มีถนนคอนกรีตหรือลาดยางให้เราได้ขับรถเข้าไปหาอย่างสะดวกสบาย บ้างไม่มีไฟฟ้าใช้ ยังคงต้องอาศัยหลอดไฟนิออนเพียงหลอดเดียวที่พ่วงกับแบตเตอร์รีในการนำแสงสว่าง


บ้างมีครบทุกความสะดวกสบายเทียบเท่าคนเมือง ความหลากหลายเหลื่อมวิถีบนเส้นทางของนักอ่าน ทำให้เราเข้าไปค้นหาจากหลายคำตอบ


สิ่งที่พบเจอเด็กๆ ที่ได้รับตู้หนังสือจากโครงการฯ ที่ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (ร.ร.บ้านเขานางสางหัว จำนวน ๗ คน) ยังคงอ่านหนังสือในตู้หนังสือที่โครงการฯ มอบให้


   


เราเห็นตู้ของเรายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ อาจไม่ได้สะอาดหมดจด คงมีฝุ่นบ้างให้เห็น แต่ก็ยังยิ้มได้ที่ตู้หนังสือยังคงเป็นชั้นวางหนังสือ ไม่แปรสภาพไปเป็นชั้นวางสิ่งของอื่นๆ (เช่นรองเท้า หรือ ฯลฯ) ที่เราเองก็กลัวว่าจะมีให้เห็น


กับครั้งแรกของการสำรวจแบบดุ่ยๆ ในแผนที่ ว่าน่าจะเป็นไปของการกำหนดระยะเวลาและค้นหา"ตัวหนอน-หนอนหนังสือ" หนึ่งวันเต็ม กับการเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้ เพื่อค้นหาคำตอบ คำตอบในสมมุติฐานว่าเป็นจริงเพียงไร

   


โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ได้สมาชิกที่
"ยากจนแต่กระหายการอ่าน” 
"การอ่านที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา และมีความสุข” 
"การอ่านส่งผลด้านความคิด ความจำ อารมณ์ และจินตนาการ”
"การมีตู้หนังสือในบ้าน ทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน คนรอบข้าง”
"เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือดีดี เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย นอกเหนือตำราเรียน"
จะช่วยทำให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน


เพราะความเชื่อ นำพาสู่เป้าหมายในคำตอบ หนึ่งแนวทางเลือกของการปฏิรูปการศึกาษา “เริ่มที่ต้นทาง”


ลัดดา รักษ์ประชาไท(เล็ก)
อาสาสมัครนักวิจัย
ประจำมูลนิธิเด็ก
๖-๗ พย. ๒๕๖๐
โทร.๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑


   ปล. หลังจากแจกตู้หนังสือให้เด็กที่รักหนังสือ มา ๕ ปี ไปทั่วประเทศถึง ๑,๕๐๐ ตู้ๆละ ๑๐๐ เล่ม จากการบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย ตู้ละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท จึงคิดว่าน่าจะทำวิจัยเสียที เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเหล่านี้


เราได้"เล็ก" นักกิจกรรมการศึกษา นักอ่าน มาทำวิจัย เธอได้พบอะไรต่อมิอะไรในตัวเด็กที่เป็นนักอ่าน จึงขอให้เธอเขียนเป็นระยะๆ


คำตอบจากงานวิจัยชุดนี้ จะนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปการอ่าน ว่าทำไมเด็กที่รักการอ่าน จึงเลิกอ่านหนังสือเมื่อโตป็นผู้ใหญ่


รูปที่นำมาประกอบ ให้เห็นทางเข้าบ้าน สภาพบ้าน สภาพตู้ เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กยากจนเหล่านี้รักหนังสือ และอยากอ่านหนังสือ


เป็นภาพบ้านหลายๆหลัง เด็กหลายๆคน ที่ทีมงานนักวิจัยดั้นด้นเข้าไปเยี่ยม

พิภพ ธงไชย
FB : Pibhop Dhongchai
7/2/2561มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
     
   
   
   
   
 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th