ลงพื้นที่ ต.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๐๓/๐๒/๒๕๖๑


วันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

✪ ทีมทำงานโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน ทีมงานการวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการและเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับการประมวลผลในการพัฒนาโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก โดยลงพื้นที่ใน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   


ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่พฤศจิกายน ๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐ มีผู้ประสบภัยหลายพื้นที่ในอำเภอชะอวด 
น้ำท่วมถึงหลังคาบ้านหลายหลังทำให้หลายคนไม่สามารถนำสิ่งของต่างๆ หนีจากน้ำได้ทัน รวมทั้งสมาชิกตู้หนังสือหลายคน ทางโครงการได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและพร้อมนำสิ่งของและเงินสดจำนวนหนึ่งสมทบกับศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม 


✪ทางโครงการฯ จึงวางแผนลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมสมาชิกโครงการในจำนวน ๓๔ คน จากจำนวนทั้งหมด ๕๐ ตู้ ซึ่งมีเวลาจำกัดในการลงพื้นที่ครั้งนี้ 

   ✪นอกจากนี้ทางโครงการตู้หนังสือได้นำตู้หนังสือชุดใหม่พร้อมหนังสือจำนวน ๕๐ เล่ม มามอบให้แก่น้องๆ ที่ตู้หนังสือชำรุดและสูญหายไปกับน้ำ จำนวน ๖ คน คือ

↠ตู้หนังสือหมายเลข ๙๒๓ สามเณรคิม ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

↠ตู้หมายเลข ๙๒๘ น้องสิงหา ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ๒ (ศูนย์หมอเขียว) อำเภอชะอวด

↠ตู้หมายเลข ๙๓๑ น้องเฟรม, อยู่ที่หมู่ ๔ บ้านปากบางกลม

↠ตู้หมายเลข ๙๓๘ น้องเจ อยู่ที่หมู่ ๔ บ้านปากบางกลม ตำบลชะอวด 

↠ตู้หมายเลข ๙๕๑ น้องคิม อยู่ที่หมู่ ๑ บ้านควนสมบูรณ์ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด และ

↠ตู้หมายเลข ๙๕๕ น้องจินิม สมาชิกบ้านเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด


รวมสมาชิกที่ได้เก็บข้อมูล ๓๔ คน จาก ๑๐ โรงเรียน ๑ ศูนย์เรียนรู้

๑.รร.ชะอวดวิทยาคาร ๖ คน 
๒.รร.วัดจิกพนม ๑๐ คน
๓.รร.บ้านชะอวด ๔ คน
๔.รร.บ้านปากบางกลม ๕ คน
๕.รร.วัดควนสมบูรณ์ ๓ คน
๖.รร.วัดปากควน ๑ คน
๗.รร.วัดรักขิตวัน ๑ คน
๘.รร.วัดดอนมะปราง ๑ คน
๙.รร.วัดท่าสะท้อน ๑ คน
๑๐.รร.วัดทุ่งโพธิ์ ๑
๑๑.ศูนย์การเรียนชุมชนวิถีไท ๑#
มูลนิธิเด็ก
 โทร 02-814-1481
#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
#โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน

www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


   
   
   
   
   
   
   
   

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th