อำลาปีเก่า...
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๒๙/๑๒/๒๕๖๐


อำลาปีเก่า....กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนวัดบางประจันต์ ฯ เด็กๆ ได้เตรียมแสดงการเล่านิทาน ออกกายบริหารด้วยท่าเต้นสนุก ๆ ตอบคำถามความรู้รอบตัวและเกมปริศนาคำ พรัอมจับของขวัญกลับบ้านตามธรรมเนียมปีใหม่

ขอบคุณของขวัญทุกชิ้น ส่งตรงจาก
ผู้ใหญ่ใจดี ที่ปรารถนาให้เด็กทุกคนมีความสุข สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

   
   


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก ติดต่อบรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๔๑-๐๐๒๙


#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว 
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
   
   
   
 
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th