ว่าด้วยเรื่องของ "กลิ่น"
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๒๔/๑๒/๒๕๖๐


ว่าด้วยเรื่องของ "กลิ่น"
กลิ่นมีทั้งหอมและไม่หอม
กลิ่นรอบตัวที่เด็กสัมผัสได้ มีกลิ่นของดอกไม้ เช่น มะลิ จำปี จำปา อาหารก็ไข่เจียว หมูทอด พืชผักอย่างต้นหอม ผักชี ผลไม้ก็เช่น ส้ม ทุเรียน หรือกลิ่นสมุนไพร อย่างตะไคร้ กระชาย พริก กลิ่นน้ำหอม และกลิ่นไม่หอมอย่างขยะ และมูล
ชวนกันทำถุงการบูรเพื่อช่วยปรับกลิ่นในตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ และที่อับชื้นต่าง ๆ

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก ติดต่อบรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๔๑-๐๐๒๙


#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว 
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th