ค่ายเส้นทางสู่บรรณารักษ์น้อย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๑๕/๑๒/๖๐๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ได้จัดกระบวนการค่ายเส้นทางสู่บรรณารักษ์น้อย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐ มีทั้งนักเรียนที่ได้รับตู้ และกลุ่มนักเรียนบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ที่รักการอ่าน จำนวน ๗๙ คน จาก ๑๔ โรงเรียน ในเขตอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

   
   


สมาชิกตู้หนังหนังสือในบ้านเด็กในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการตู้หมายเลขที่ ๑-๑๐๐ เด็กๆ หลายคนย้ายชั้นเรียนที่สูงขึ้น และย้ายโรงเรียนกันเกินครึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๗๙ คน

 

กิจกรรมในการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้
เราตั้งใจที่จะสร้างบรรณารักษ์ เพื่อให้ตรงเป้าหมายของโครงการ ให้มาที่สุดจึงเกิดกิจกรรมที่สร้างบรรณารักษ์น้อยอย่างแท้จริง
คือ กิจกรรม ๕ ฐานเรียนรู้ ฟัง พูด คิด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ จากคณะครูและวิทยากรจาก รร.หมู่บ้านเด็ก และมูลนิธิเด็ก

   


เพื่อให้สมาชิกมีสมุดสวยๆได้ฝึกการเขียนบันทึก 

#พี่วิ อาสาสอนทำสมุดทำมือแต่งปกด้วยผ้ามัดย้อม /สีธรรมชาติ สมาชิกตู้สนุกกับการทำสมุดได้สวยงามทุกคนทีเดียว

   


นอกจากนั้นมีฐานส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิคปลูกพืชปลอดภัย และผลิตอาหารอาหารปลอดภัยรับทานเองได้ที่โรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งมีวิทยากรมาสอนเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัย ๕ ฐาน การเรียนรู้ตั้งแต่การปรุงดิน-จากมูลไส้เดือน 

โดยวิทยากรชำนาญการจากศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชน สวนกล้วยอู่ทอง คุณชาตรี รักธรรม และคุณสุดาวรรณ สิรวณิชย์ จ.สุพรรณบุรี

   


การผลิตเห็ดโคนน้อยจากฟางหมัก และ การผสมอาหารไก่ไข่จากหยวกต้นกล้วย โดยคณะสามเณรโรงเรียนพระปริญญัติธรรมวัดนิโครธาราม จ.น่าน

   

ปิดท้ายเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้น้ำหมักจุลินรีย์ สำหรับบำรุงพืชและผักให้เพิ่มผลผลิตอย่างปลอดภัย จากอาจารย์จรวย ธงไชย นักวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ


กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยของค่ายบรรณารักษ์น้อยฯ..ก็คือกิจกรรมเปิดร้านหนังสือเล่มละบาท แต่ละกลุ่มจะช่วยกันออกแบบร้าน ประชาสัมพันธ์ร้านให้สมาชิกที่เหลือมาซื้อหนังสือหนังสือเล่มละบาทจากร้านของตนเองให้ได้มากที่สุด 

   


ส่วนยอดหนังสือเล่มละบาทครั้งนี้จำหน่ายหนังสือไปได้ ๑๒๒๐ เล่ม

 

กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดค่ายจากเจ้าอาวาสวัดเขาวัง ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

   


ขอขอบคุณครูคณาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ทุกท่านกรุณาให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เข้าฐานเรียนรู้ของโครงการตู้หนังสือ มูลนิธิเด็ก ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการอ่าน และการเกษตรปลอดภัย


ขอขอบคุณวิทยากรฐานทุกท่าน
ขอบคุณครูพี่เลี้ยงทุกคน
ขอบใจเด็กๆผู้นำจาก รร.หมู่บ้านเด็ก

นิด เอื้อมเดือน บันทึก ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก


#โครงการโรงเรียนผู้นำการอ่าน
#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
#โครงการรถเข็นนิทาน
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th