" สัตว์น่ารู้ "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
๑๒/๑๒/๒๕๖๐" สัตว์น่ารู้ "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 12 - 15 ธ.ค พ.ศ.2560
เด็กบ้านตะวัน อายุ ขวบครึ่ง - 3 ขวบครึ่ง
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 4 ขวบ - 8 ขวบ


ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"


สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่อง การกรอกน้ำใส่ขวด
เด็กอนุบาล ก่อนเริ่มกิจกรรมนั่งสมาธิครูให้เด็ก ๆ แต่ละคนตั้งเป้าหมายคิดว่าวันนี้จะเล่นของเล่นอะไร เล่นกี่ด่าน พอถึงเวลาที่ต้องเล่นอิสระเด็ก ๆ จะต้องเล่นของเล่นที่ตัวเองวางแผนเลือกไว้ ซึ่งครูกำหนดให้เลือกได้คนละ 4 อย่าง จากนั้นก็นั่งสมาธิ

เมื่อพร้อมแล้วเด็ก ๆ นั่งท่าทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมต่อการเรียนรู้

ครูนำสัตว์(ของเล่น)ให้เด็ก ๆ ดู แล้วบอกให้หยิบสัตว์ที่อยู่บนบก สัตว์ที่อยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีสองขา สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ที่กินพืช สัตว์ที่กินเนื้อ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ซึ่งการตั้งคำถามความยากง่ายนั้น ครูจะใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมและเสริมความรู้ใหม่ ๆ จากสิ่งที่เด็กหยิบมา แล้วเล่นเกมส์ ฟังโจทย์คำถามจากครู แล้วกลิ้งไปหาสัตว์ตามจำนวนที่กำหนดนำมาส่งครู

จบกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ เล่นของเล่นตามแผน ที่ตัวเองได้เลือกไว้ก่อนเข้าห้อง ขณะเดียวกันครูก็จะต้องคอยดูตรวจสอบว่าเล่นตามที่เลือกไว้หรือไม่ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมายด้วยตัวเอง และประเมินตนเองว่าสามารถทำได้อย่างที่ตั้งไว้หรือเปล่า หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ ครั้งต่อไปที่เข้ามาเรียน

เด็กก็จะได้รู้แนวทางและปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

เด็กบ้านทานตะวัน เริ่มจากการทำกิจกรรมวงกลมร้องเพลงทักทายสวัสดี การกอดสัมผัสรักระหว่างครูกับเด็ก จากนั้นครูอธิบายเรื่องสัตว์บก สัตว์น้ำ ต่อด้วยบอกกติกาการเล่นเกมส์พาสัตว์กลับบ้าน สัตว์ที่อยู่ในน้ำให้ปล่อยในกล่องที่มีน้ำ สัตว์ที่อยู่บนบกให้วางในกล่องที่ไม่มีน้ำ พอจบกิจกรรมก็ไปเล่นของเล่นได้เลย

เด็ก ๆ เลือกของเล่นมาแล้ว ครูสังเกตกระบวนการเล่นของเด็ก ๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน ช่วยเป็นกรรมการเกมส์แข่งขันที่ต้องเล่นด้วยกันกับเพื่อน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th