ในความพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ มี...
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
๒๘/๑๒/๒๕๖๐ในความพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ มี : เสียงเพลง ดนตรี ความดี ความรัก ความรู้ ความอบอุ่น ความเมตตา : ในเวลาที่ผ่านมาขอขอบพระคุณกลุ่มพี่ๆ ที่ได้แวะเวียนนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาให้ ซึ่งได้เป็นแบบอย่าง เกิดการสอนแบบเห็นจริงให้กับพวกเด็กๆ ของเราอีกด้วย ซึ่งพวกเราทุกคนหวังว่าคงจะได้รับสิ่งดีๆ แบบนี้ต่อไป....โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
สุขภาพศีรษะ กิจกรรมกลุ่ม ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
   
ฝึกสมาธิร่วมกันกลุ่มพี่ๆ กับกลุ่มเด็กๆ ของเรา กิจกรรมความคิด ให้ความหมายคำ หาว่าประโยคนี้คืออะไร
   
ความรู้ กับความสุขไปด้วยกันได้เลย. . กิจกรรมฟังนิทานคุณธรรม
   
กลุ่มพี่ๆ มาเล่นดนตรีให้เด็กๆ ทั้งสองโครงการได้ฟังกัน กลุ่มพี่ๆ ได้มาทำจิตอาสาทำความสะอาดเ รือนกีฬา ซึ่งเป็นแบบอย่างของการมีน้ำใจ ให้พวกหนูได้เรียนรู้
   
กิจกรรมการประดิษฐ์จากอุปกร ณ์ที่เหลือใช้แล้ว.. กิจกรรมความรู้ เรื่องความสะอาดมือ มียังมีตัวอย่างจากการล้างมือจริงๆ
ให้เห็นถึงความสกปรกของมือเ ลย...
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th