" ขวดน้ำของฉัน "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
๐๑/๑๒/๒๕๖๐" ขวดน้ำของฉัน "

กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 27 พ.ย - 1 ธ.ค พ.ศ.2560
เด็กบ้านทานตะวัน อายุ ขวบครึ่ง - 3 ขวบครึ่ง
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 4 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"


สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่อง การกรอกน้ำใส่ขวด
เด็กอนุบาล ก่อนเริ่มกิจกรรมนั่งสมาธิครูให้เด็ก ๆ แต่ละคนตั้งเป้าหมายคิดว่าวันนี้จะเล่นของเล่นอะไร เล่นกี่ด่าน พอถึงเวลาที่ต้องเล่นอิสระเด็ก ๆ จะต้องเล่นของเล่นที่ตัวเองวางแผนเลือกไว้ ซึ่งครูกำหนดให้เลือกได้คนละ 4 อย่าง จากนั้นก็นั่งสมาธิ

เมื่อพร้อมแล้วเด็ก ๆ นั่งท่าทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมต่อการเรียนรู้

ครูเริ่มจากการอธิบายกติกาการเล่นเกมส์กรอกน้ำใส่ขวดว่าให้เด็กใช้ช้อนชาตักน้ำใส่ขวดขนาดปริมาตร 1.5 ลิตรให้เต็ม โดยครูมีขวดกับช้อนให้ มีเวลากำหนด 5 นาที

พอครบกำหนดเวลาปรากฎว่าน้ำที่เด็ก ๆ กรอกได้ไม่เต็มขวด ครูจึงถามว่า ทำไมน้ำจึงไม่เต็มขวดภายในเวลาที่ครูกำหนด เด็ก ๆ ช่วยกันตอบ เพราะช้อนมันเล็ก เพราะเวลาเร็ว และอีกหลาย ๆ เหตุผล

จากนั้นครูให้เด็ก ๆ ลองมองสังเกตุสิ่งของรอบตัวว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะสามารถกรอกน้ำได้เต็มตามเวลาโดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อเลือกอุปกรณ์นั้นมาใช้แล้ว ต้องไม่ทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เช่น พวกอุปกรณ์ที่ทำจากกระดาษ วัสดุจากไม้

เด็ก ๆ ต่างใช้ความคิดแล้วเลือกอุปกรณ์ตามใจชอบ ส่วนมากจะเป็นแก้วพลาสติก จากนั้นก็เริ่มกรอกน้ำได้เลย ซึ่งใช้เวลา 5 นาที เหมือนเดิม สรุปผลเด็ก ๆ ทุกคนกรอกได้เต็มขวด ต่างกันแค่ตรงที่กรอกเต็มเร็วกับเต็มช้าเท่านั้นเอง

ก่อนจบกิจกรรมกรอกน้ำใส่ขวดครูและเด็ก ๆ ช่วยกันสรุปความคิดเห็นว่าเล่นเกมกรอกน้ำใส่ขวดแล้วได้อะไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อุปกรณ์อะไรใช้ได้ดี สนุกไหม และรู้สึกอย่างไร

พอจบกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ เล่นของเล่นตามแผน ที่ตัวเองได้เลือกไว้ก่อนเข้าห้อง ขณะเดียวกันครูก็จะต้องคอยดูตรวจสอบว่าเล่นตามที่เลือกไว้หรือไม่ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมายด้วยตัวเอง และประเมินตนเองว่าสามารถทำได้อย่างที่ตั้งไว้หรือเปล่า หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ ครั้งต่อไปที่เข้ามาเรียน เด็กก็จะได้รู้แนวทางและปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้


เด็กบ้านทานตะวัน เริ่มจากการทำกิจกรรมวงกลมร้องเพลงทักทายสวัสดี การกอดสัมผัสรักระหว่างครูกับเด็ก จากนั้นครูก็บอกกติกาการเล่นเกมส์ตักน้ำ โดยใช้แก้วพลาสติกขนาดเล็กตักน้ำใส่แก้วพลาสติกขนาดใหญ่ให้เต็ม ครูจะเรียกชื่อให้มาตักทีละ 1 คน เด็ก ๆ ตั้งใจและดูสนุกสนานตื่นเต้นเมื่อถึงรอบตัวเอง ช่วยกันตักจนเต็มสำเร็จ และเด็ก ๆ ก็เล่นตามอิสระได้เลย

เด็ก ๆ เลือกของเล่นมาแล้ว ครูสังเกตกระบวนการเล่นของเด็ก ๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน ช่วยเป็นกรรมการเกมส์แข่งขันที่ต้องเล่นด้วยกันกับเพื่อน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th