ดอกไม้ตากแห้ง
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๒๖/๑๑/๒๕๖๐ดอกไม้ตากแห้ง นำมาแต่งแต้มสีสันให้สวยงาม เติมกลิ่นหอมที่ชอบอย่างกลิ่นส้ม ตะไคร้ ดอกโมก และ ลาเวนเดอร์ เท่านี้ก็จะได้ถุงดอกไม้หอม ที่เมื่อสูดดมก็รู้สึกผ่อนคลาย หรือจะวางในตู้เสื้อผ้า ก็ช่วยให้กลิ่นเหม็นอับถูกกลบด้วยความหอมได้เช่นกัน 
ขอขอบคุณอาจารย์รสรณ์รดี ภาคภากร คณะอาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการผ่อนคลายด้วยกลิ่นและสอนทำถุงดอกไม้หอม 


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

เชิญชวนคอการ์ตูนวัยประถม หรือมัธยม ทุกเพศ ทุกวัย มาเลือกหาอ่านหนังสือแนวที่ชอบได้ที่ #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็กติดต่อ บรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๑๑-๐๐๒๙


#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว 
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th