มอบหนังสือพร้อมรถเข็นนิทาน
โครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก เพื่อหอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
๒๑/๑๑/๖๐


เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย ๒๕๖๐ ทางโครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก พร้อมน้องจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มอบหนังสือพร้อมรถเข็นนิทาน ใน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่


ศูนย์สุขภาพภิกษุสามเณร ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อยู่ในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านวังด้ง โดยศูนย์แห่งนี้จะทำการบำบัดและรักษาอาการป่วยสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นอัมพาท ในพื้นที่จะมีเครื่องมือในการกายภาพบำบัด


ผอ.นบ ผู้ดูแลและบริหารศูนย์ควบคู่กับ รพ.สต.บ้านวังด้งกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่นำหนังสือและรถเข็นนิทานมาใช้ในศูนย์ เพื่อนำหนังสือที่อยู่ในรถเข็นมาคอยให้บริการกับผู้มาใช้บริการ โดยใช้ "หนังสือเพื่อการบำบัดอาการ" ได้อีกทาง


ผู้ใช้บริการที่ศูนย์นอกจากจะมีพระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังมีกลุ่มคนไข้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไปและเด็กเล็กจากศูนย์เยาวชนที่อยู่ในการดูแลของพื้นที่ บ้านวังด้ง และพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการประจำ


สอบถามหรือติดตามข้อมูลโครงการได้ที่
www.ffc.or.th หรือ Facebook/rodkennitan@gmail.com,
#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
#โครงการรถเข็นนิทาน
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th