กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกมส์ต่างๆให้เด็ก
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
๑๖/๑๑/๒๕๖๐วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐~๐๙.๐๐ น.
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

ห้องเรียน ครูปู ครูนาย

จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกมส์ต่างๆให้เด็กได้เล่นสนุกกันก่อนเข้าห้องเรียนมอนเตสซอรี่


🏡 ฐานที่ ๑ ลูกบอลพยัญชนะ เเละลูกบอลสระ
วัตถุประสงค์
🦁 ทบทวนพยัญชนะ และสระ อา อี อู เอ โอ
🦁 ประสมพยัญชนะและสระอา อี อู เอ โอ
🦁 ทบทวนการอ่านและเขียนคำ
🦁 ฝึกออกเสียงคำให้ถูกต้อง
🦁 ฝึกการจำแนกสี พยัญชนะ และสระ


🏡 ฐานที่ ๒ เรียงแก้ว...SPEED STACKS
วัตถุประสงค์
🦁 ช่วยให้มีสมาธิ
🦁 ฝึกกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกัน
🦁 บริหารสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาให้ทำงานในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


🏡 ฐานที่ ๓ ตังเตตัวเลข ๐~๑๐
วัตถุประสงค์
🦁เรียนรู้และทบทวนค่า จำนวน ๐~๑๐
🦁ช่วยให้ขาแข็งแรง
🦁ช่วยในการกะระยะ
🦁ช่วยในการใช้สายตา
🦁ช่วยในการทรงตัว
🦁ทำให้รู้จักการรอคอยและกฏกติกา


🏡 ฐานที่ ๔ โยนบอลลงตะกร้า
วัตถุประสงค์
🦁โยนบอลลงตะกร้าได้
🦁ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว
🦁เล่นกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
🦁การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
🦁ฝึกสมาธิ ในการทำจิตใจให้นิ่งเพื่อโยนบอลลงตะกร้า


🏡 ฐานที่ ๕ บันทึกคำ
วัตถุประสงค์
🦁 ทบทวนความจำ
🦁 ฝึกออกเสียงคำให้ชัดเจน
🦁 ฝึกตา มือ ประสานสัมพันธ์
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th