เรียนรู้จักคำที่มีความหมายตรงกันข้าม
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๕/๑๑/๒๕๖๐ทุกสิ่งมีสองด้านเสมอ
เรียนรู้จักคำที่มีความหมายตรงกันข้าม
เด็กอาจสับสนระว่างคำตรงกันข้าม กับคำที่เป็นของคู่กัน เช่น อ้วน - ผอม 

ยาก- ง่าย ส่วนคำที่เป็นของคู่กัน เช่น ช้อน กับ ส้อม กิจกรรมนี้ทำให้พบว่าแม้เด็กจะรู้จักคำ และอ่านหนังสือได้คล่อง

แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเขียนหนังสือได้ถูกต้อง ดังนั้นขณะอ่านเด็ก ๆจึงควรสังเกตรูปคำไปด้วย เพื่อจะได้เขียนให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามการอ่านมากก็ช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาภาษาให้ดีขึ้น มาอ่านหนังสือกันค่ะเชิญชวนคอการ์ตูนวัยประถม หรือมัธยม ทุกเพศ ทุกวัย มาเลือกหาอ่านหนังสือแนวที่ชอบได้ที่ #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็กติดต่อ บรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๑๑-๐๐๒๙

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 เด็กเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์ ที่รอการเติบใหญ่ จากเมล็ดพันธุ์ เริ่มแตกใบอ่อน 
   
เติบโต แตกกิ่งก้าน เมล็ดพันธ์ที่เติบโตเต็มที่  แผ่กิ่งก้านใบให้ร่มเงา
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th