ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค
โครงการรถเข็นนิทาน มูลนิธิเด็ก เพื่อหอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล
๓/๑๑/๖๐


ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค
ข้อความจาก รพ.สต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ที่ได้รับมอบหนังสือพร้อมรถเข็นนิทาน 
ขอขอบคุณ โครงการรถเข็นนิทาน มากที่ให้ และมอบความรู้สำหรับเด็กในชุมชน 

ทางโครงการขอส่งต่อข้อความไปถึงท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญในการมอบความรู้ให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล
ท่านยังส่งต่อโอกาสดี ดี แบบนี้ผ่านมาที่โครงการ
ผ่านช่องทาง www.ffc.or.th ผ่าน line : @ffcthailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-8141481
#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
#โครงการรถเข็นนิทาน
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th