เปิดเรียนสัปดาห์เเรกของเด็กประถม
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
๑/๑๑/๒๕๖๐เปิดเรียนสัปดาห์เเรกของเด็กประถมห้องเรียนแม่ทราย/แม่ต่าย

รร.อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก (พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม)


กิจกรรมเเรกของภาคเรียนนี้คือเรื่องรู้เรื่องดินร่วน

เช้าวันจันทร์ได้พาเด็กๆไปเดินสำรวจดินที่แปลงเกษตรบริเวณด้านหน้าโรงเรียน

เด็กใช้ไม้คุ้ยเขี่ยดิน พบว่ามีไส้เดือน เปลือกหอย ใบไม้ และรากของต้นพืช

หลังจากนั้นครูได้ให้เด็กๆเก็บตัวอย่างดินใส่ถุงพลาสติกเเล้วมัดปากถุง นำไปตากเเดดทิ้งไว้หนึ่งคืน


วันรุ่งขึ้นพาเด็กๆมาดูผลที่เกิด พบว่าภายในถุงมีไอน้ำจำนวนมาก

หลังจากนั้นนำดินมาเทใส่ในเเก้วที่บรรจุน้ำเตรียมไว้ ดินที่หล่นไปในน้ำมีฟองอากาศลอยขึ้นมา เเละเนื้อดินค่อยๆแตกตัวลง


น้ำค่อยๆเปลี่ยนสีจากใสกลายเป็นสีดำเเละปริมาณน้ำในเเก้วเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเด็กๆสามารถบอกส่วนประกอบของดินร่วนเเละลักษณะทางกายภาพได้ดังนี้

1ในดินมีซากพืชเเละซากสัตว์(สำรวจดินด้วยการสังเกต)
2ในดินมีน้ำเป็นส่วนประกอบ (เอาตากเเดดทิ้งไว้)
3ดินมีอากาศ(ฟองอากาศที่เกิดตอนใส่ดินลงน้้ำ)
4ดินมีสี(น้ำเปลี่ยนสี)
5ดินมีน้ำหนัก(ระดับเพิ่มขึ้นเมื่อเติมดินลงไป)


หลังจากจบกิจกรรมเด็กๆนำดินที่ทดลองเสร็จมาปลูกต้นผักบุ้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนเรื่องพืชในลำดับต่อไป
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

 
 
 
 
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th