การอ่านหนังสือไม่คล่อง เป็นเพราะไม่ค่อยได้อ่าน
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๒๒/๑๐/๒๕๖๐การอ่านหนังสือไม่คล่อง เป็นเพราะไม่ค่อยได้อ่าน
และการอ่านไม่ออก ก็ทำให้เรียนหนังสือไม่เข้าใจ

เป็นคำบอกเล่าของ เด็กหญิงวัลยา จันทร์กระจ่าง วัย ๑๑ ปี ใบเตยอ่านหนังสือได้แต่อ่านไม่คล่อง ใบเตยมาห้องสมุดเป็นประจำตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปีที่ ๓ แต่ก็ไม่ได้สนใจการอ่านมากนัก

ปีนี้ใบเตยเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ ๖ ปีหน้าก็จะขึ้นชั้นมัธยมต้น ใบเตยรู้ว่าตนเองอ่านไม่คล่อง และจะเป็นปัญหา ถ้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะเนื้อหาความรู้จะมากขึ้น 

ช่วงปิดเทอมนี้ ใบเตยมาที่ห้องสมุดทุกวัน เพื่อมาฝึกอ่าน ใบเตยบอกว่า "ถ้าไม่มาห้องสมุดก็จะไม่มีโอกาสได้ฝึก เพราะที่บ้านไม่มีหนังสือให้อ่าน หนังสือเรียนอ่านไม่ค่อยสนุก ที่ห้องสมุดมีหนังสือหลายประเภทให้อ่าน ทำให้รู้สึกอยากอ่าน "


ใบเตยรู้สึกว่าตนเองอ่านหนังสือคล่องขึ้น เพราะอ่านทุกวัน จึงอยากชวนเพื่อนที่อ่านไม่คล่อง ให้มาอ่านหนังสือกัน การอ่านหนังสือบ่อย ๆ ทำให้อ่านคล่องได้จริง ๆเชิญชวนคอการ์ตูนวัยประถม หรือมัธยม ทุกเพศ ทุกวัย มาเลือกหาอ่านหนังสือแนวที่ชอบได้ที่ #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็กติดต่อ บรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๑๑-๐๐๒๙

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 เด็กเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์ ที่รอการเติบใหญ่ จากเมล็ดพันธุ์ เริ่มแตกใบอ่อน 
   
เติบโต แตกกิ่งก้าน เมล็ดพันธ์ที่เติบโตเต็มที่  แผ่กิ่งก้านใบให้ร่มเงา
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th